2020. november 3.

  • A jelentés számos bevált gyakorlatot azonosít, és arra ösztönzi a pénzügyi intézményeket, hogy alkalmazzák azokat;
  • Számos pénzügyi intézmény nem fordít kellő figyelmet arra, hogy a fogyasztói igényeket az iránymutatással összhangban kielégítse;
  • Az EBA és az illetékes hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik, hogy a pénzügyi intézmények hogyan alkalmazzák az EBA POG-iránymutatásokat, és hogy élnek-e az e jelentésben meghatározott bevált gyakorlatokkal.

Az Európai Bankhatóság (EBA) közzétette második jelentését arról, hogy az ágazat hogyan hajtotta végre a termékfelügyeletről és irányításról szóló EBA-iránymutatásokat (POG). Azonosítja a pénzintézetek bevált gyakorlatait, és arra a következtetésre jut, hogy közülük sokan nem fordítják kellőképpen a fogyasztói igények kielégítésének biztosítására az iránymutatással összhangban. Ezért az EBA arra ösztönzi a pénzügyi intézményeket, hogy a fogyasztók érdekeit, célkitűzéseit és jellemzőit vegyék figyelembe a POG-megállapodások alkalmazása során annak érdekében, hogy a fogyasztók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe.

Ez a második jelentés ismét meg kívánja vizsgálni az EBA POG-iránymutatások szektor általi alkalmazását, de ezúttal a pénzügyi intézmények nagyobb mintájára és több tagállamra támaszkodva, hogy egyértelműbb következtetéseket lehessen levonni. A felülvizsgálatot 78 hitelintézettel, fizetési és elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyel végezték el 12 EU-tagállamban.

A jelentés meghatározza a pénzügyi intézmények lehetőségeit az EBA POG-iránymutatások alkalmazásának további megerősítésére. Ezt azáltal teszi, hogy felvázolja a mintában azonosított bevált gyakorlatokat az EBA POG-iránymutatások alkalmazási körére és az általános irányításra vonatkozóan, meghatározza a célpiacot, a termékvizsgálatot, a termékfelügyeletet és a javító intézkedéseket, valamint a forgalmazókra vonatkozó POG-megállapodásokat.

A jelentés továbbá megerősíti az első jelentésben levont következtetéseket, mégpedig, hogy bár a megkérdezett gyártók a kiskereskedelmi termékek termékfelügyeletével kapcsolatos belső folyamatokat végrehajtották, ez nem szükségszerűen történt úgy, hogy a fogyasztói igények kielégítésére összpontosítsanak. Az EBA POG-iránymutatásának a fogyasztóvédelem fokozására és a kötelességszegésből eredő prudenciális kockázatok kezelésére irányuló célkitűzései ellenére a pénzügyi intézmények szinte kizárólag a tőkekövetelmény-irányelv (CRD IV) szerinti belső irányításról szóló EBA-iránymutatásokban meghatározott követelményekre összpontosítottak.

Az EBA és az illetékes hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik, hogy a pénzügyi intézmények hogyan alkalmazzák az EBA POG-iránymutatásokat, és hogy élnek-e az e jelentésben meghatározott bevált gyakorlatokkal.

Jogalap és háttér

Ez a jelentés az EBA alapító rendelete 1. cikkének (5) bekezdésével és 9. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült. A 1. cikk (5) bekezdése előírja az EBA számára, hogy "hozzájáruljon a belső piac működésének javításához, különösen ideértve a szabályozás és felügyelet megbízható, hatékony és következetes szintjét [...], a szabályozási arbitrázs megakadályozását és az egyenlő versenyfeltételek előmozdítását, [...] az ügyfél- és fogyasztóvédelem javítását, valamint a belső piac felügyeleti konvergenciáját”. A 9. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy az EBA „figyelembe veszi az új és meglévő pénzügyi tevékenységeket, és iránymutatásokat és ajánlásokat fogadhat el a piacok biztonságának és stabilitásának, valamint a szabályozási és felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának és hatékonyságának előmozdítása érdekében”.

E megbízatás részleges teljesítése érdekében az EBA úgy határozott, hogy foglalkozik a magatartás ok-okozati okainak némelyikével, amelyeket a 2008/9. évi pénzügyi válság nyomán azonosítottak. A három európai felügyeleti hatóság által 2012/13-ban végzett kezdeti munkát követően az EBA részletes iránymutatásokat dolgozott ki a lakossági banki termékekre vonatkozó POG-megállapodásokról. Az EBA iránymutatásaival 2014/15-ben konzultáltak, amelyeket 2016 márciusában adtak ki, és amelyek 2017 januárja óta alkalmazandók. Az EBA 2019 júliusában tette közzé első végrehajtási jelentését, amely csak a hitelintézetek egy kis mintáján alapult.

DOKUMENTUMOK

Második EBA-jelentés a termékek felügyeletéről és irányításáról szóló iránymutatások alkalmazásáról (POG)

Az EBA angol nyelvű közleménye

LINKEK

A lakossági banki termékekre vonatkozó termékfelügyeleti és irányítási szabályokra vonatkozó iránymutatások

Fogyasztóvédelem és pénzügyi innováció