Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA az intézmények kockázati profiljára jelentős hatással bíró munkavállalók azonosítását szolgáló felülvizsgált standardokat adott ki

nyomtatás

2020. június 18.

A mai napon az Európai Bankhatóság (EBA) kiadta az intézmények kockázati profiljára szakmai tevékenységük révén jelentős hatást gyakorló munkavállalók („kockázatvállalók”) minden kategóriájának azonosítását szolgáló kritériumokra vonatkozó szabályozástechnikai standardjainak (RTS) végleges tervezetét. E szabályozástechnikai standardok célja az ilyen munkavállalók azonosítására vonatkozó kritériumok meghatározása és harmonizálása, valamint következetes megközelítés biztosítása az EU-ra kiterjedően. Az azonosítási folyamat minőségi és mennyiségi kritériumok kombinációján alapul.

A „kockázatvállalók” a felülvizsgált tőkekövetelmény-irányelvben (CRD), valamint az RTS-ben meghatározott kritériumokon alapján kerülnek azonosításra miután a végleges tervezetet elfogadták. Valamennyi kockázatvállaló azonosításának biztosítása érdekében a munkavállalókat az intézmény kockázati profiljára jelentős hatással bíróként azonosítják, ha a kritériumok közül legalább egynek megfelelnek, legyen az akár a CRD szerinti kritérium, akár az RTS-ben meghatározott minőségi vagy mennyiségi kritérium, vagy – ahol az üzleti modell sajátosságai miatt szükséges – további belső kritérium.

A konzultációs fázisban kapott visszajelzéseket követően felülvizsgálták a minőségi kritériumokat, hogy elősegítsék az arányosság alkalmazását. Felülvizsgálták továbbá a vezetői felelősség definícióját, figyelembe véve, hogy a különböző méretű intézményeknél eltérőek a hierarchiaszintek. Az RTS végleges tervezete azt is tisztázza, miként kell a kritériumokat alkalmazni konszolidált, szubkonszolidált és egyéni alapon. Végül, némi rugalmasság került bevezetésre a mennyiségi követelmények alkalmazásánál használt javadalmazási összeghatárok tekintetében.

A mennyiségi kritériumokat illetően ugyanis a felülvizsgált CRD 500 000 eurós küszöböt határozott meg a teljes javadalmazásra, a vezető testület és a felső vezetés tagjai javadalmazásának átlagával együttesen.

A szabályozástechnikai standardok végleges tervezetében pedig megmarad az a minőségi kritérium, amely alapján azonosítotti körbe sorolandók a 750 000 EUR feletti magas javadalmazási szintet elérő munkavállalók. Ezenkívül módosult a legmagasabb javadalmazással bíró munkavállalók 0,3%-ára vonatkozó kritérium, azzal, hogy csak az 1000-nél több munkavállalóval rendelkező intézményekre vonatkozzon, a kis intézmények terheinek mérséklése érdekében. A mennyiségi kritériumok azon a vitatható feltételezésen alapulnak, hogy ezen munkavállalók szakmai tevékenysége lényeges hatása lenne az intézmények kockázati profiljára.

Jogalap

Az EBA az (EU) 2019/878 irányelvvel (CRD5) módosított CRD 94. cikkének (2) bekezdése szerint azt a megbízást kapta, hogy dolgozza ki e szabályozástechnikai standardok végleges tervezetét, az alábbi kritériumokkal (a) a vezetői felelősség és az ellenőrzési feladatkörök, (b) a lényeges szervezeti egység és a vonatkozó szervezeti egység kockázati profiljára gyakorolt jelentős hatás, valamint (c) a CRD 92. cikkének (3) bekezdésében kifejezetten nem említett  olyan egyéb munkavállalói kategóriák, amelyek szakmai tevékenysége ugyanolyan lényeges hatással van az intézmény kockázati profiljára, mint az abban hivatkozott munkavállalói kategória..

Dokumentumok

Linkek

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem