2022. január 31.

Az Európai Bankhatóság (EBA) elindította pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni (AML/CFT) központi adatbázisát. A jelentős AML/CFT hiányosságok jelentésére szolgáló ezen európai rendszer, az EuReCA, központi szerepet fog játszani az illetékes hatóságok és az EBA arra irányuló erőfeszítéseinek összehangolásában, hogy megelőzzék és leküzdjék a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási (ML/TF) kockázatokat az Unióban.

Az EuReCA az EU-ban található egyes pénzügyi intézményeknek az illetékes hatóságok által feltárt jelentős hiányosságaira vonatkozó információkat fog tartalmazni. Az illetékes hatóságok ugyancsak be fognak számolni azon intézkedéseikről, amelyeket a pénzügyi intézményekre róttak az ilyen jelentős hiányosságok kijavítása érdekében.

A jelentős hiányosságokra példa a megfelelő AML/CFT politikák és eljárások hiánya, ideértve a csoportszintű tranzakciók figyelemmel kísérésének (monitoring) hiányát, valamint a magas kockázatú ügyfelekre vonatkozó politikák és eljárások hiányát, amelyek növelik a pénzügyi intézménnyel kapcsolatos ML/TF kockázatot. Az EuReCA tartalmaz olyan, a prudenciális hatóság által helyszíni vizsgálat során azonosított belső ellenőrzési megállapításokat is, amelyekről a felső vezetés ügyvezető testülete látszólag tudomással bírt, de úgy döntött, hogy nem orvosolja.

Az EBA arra fogja használni az EuReCA-ból származó információkat, hogy közölje az EU pénzügyi szektorát érintő ML/TF kockázatokra vonatkozó véleményét. Továbbá szükség szerint az EuReCA adatbázisból származó információkat fog megosztani illetékes hatóságokkal, hogy támogassa azokat a felügyeleti eljárás minden fázisában, különösen, ha bizonyos ML/TF kockázatok vagy trendek jelentkeznek. Ebben a tekintetben az EuReCA egy korai előrejelző eszköz szerepét tölti be, amely segíteni fogja az illetékes hatóságokat, hogy az ML/TF kockázat kikristályosodását megelőzően cselekedjenek.

Jogalap

EuReCA létrehozására az EBA rendelet 9a cikke (1) és (3) bekezdéseiben, valamint az EU-beli AML/CFT-re vonatkozó központi adatbázisról szóló szabályozástechnikai standardoknak (RTS) az EBA honlapján 2021. december 20-án közzétett tervezetében foglalt rendelkezések alapján került sor.

Az EuReCA nem kezd személyes adatokat gyűjteni az RTS-tervezet Európai Bizottság általi jóváhagyását megelőzően.

LINKEK