2020. október 29.

Az Európai Bankhatóság (EBA) közzétette első monitoringjelentését a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény (MREL), valamint a teljes veszteségviselő képesség (TLAC) feltételeinek megfelelő instrumentumok vizsgálatáról. E jelentés célja, hogy tájékoztassa az érdekelteket az EBA által a TLAC/MREL eszközökre vonatkozóan elvégzett vizsgálatról, a kibocsátott instrumentumok tekintetében általánosan tapasztalt konkrét jellemzőkről kialakított véleményéről, valamint az ezekkel kapcsolatos ajánlásairól. A jelentés a CET1 és AT1 kibocsátások nyomon követése keretében rendszeresen közzétett jelentésekével azonos megközelítést követ.

A jelentés 14 államban végrehajtott 27 kibocsátáson alapul, amelyek összesen 22,75 milliárd euro összegben valósultak meg. A jelentés 21 milliárd euró előresorolt nem elsőbbségi (SNP) és 1,75 milliárd euró előresorolt holdingtársaság (HoldCo) általi kibocsátást tartalmaz.

A jelentés a TLAC/MREL eszközök minőségének meghatározásához szempontjából lényeges öt fő értékelési területet ölel fel, nevezetesen: rendelkezésre állás, alárendelés, a veszteségviselési képesség, a lejárati idő és egyéb szempontok, beleértve az irányadó jogot, az adó- és szabályozásból eredő változásokat, valamint a bruttósításra vonatkozó záradékokat. A jelentés összesen 15 ajánlást tartalmaz, négyet az alárendelés területén, hetet a veszteségviselési képesség területén, hármat a lejárati idő és egyet az adóval történő bruttósítás területén.

A jelentés emellett hangsúlyozza azokat a területeket is, amelyeken az EBA a jövőben is folytatja munkáját. . A jelentés kiemeli különösen annak fontosságát, hogy további iránymutatás kidolgozására kerüljön sor a környezeti, szociális és kormányzati (ESG) tőkekibocsátások során alkalmazott záradékok és a leírható, átalakítható kötelezettség-instrumentumokra vonatkozó alkalmassági feltételek közötti kapcsolatról.

Az EBA által a tőkekibocsátások nyomon követése terén végzett egyéb munkával összhangban a felülvizsgálat célja nem a teljeskörűség. A továbbiakban az EBA továbbra is figyelemmel fogja kísérni a kibocsátott TLAC/MREL eszközök minőségét, és e nyomon követés eredményeiről véleményt fog cserélni intézményekkel és piaci szereplőkkel.

Jogalap és háttér

Az EBA a jelentést a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) 80. cikkének (1) bekezdésével összhangban dolgozta ki, amely meghatározza, hogy „az EBA monitorozza az Unióban az intézmények által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok minőségét, és haladéktalanul értesíti a Bizottságot, ha jelentős bizonyíték áll rendelkezésére arra vonatkozóan, hogy az említett instrumentumok nem felelnek meg a Rendeletben foglalt feltételeknek”.

DOKUMENTUMOK

LINKEK