Tisztelt Adatszolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EBA a felügyeleti adatszolgáltatások soron következő, EBA 3.0-ás taxonómia verzió szerinti változásairól az alábbiakat publikálta:

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.0

Az automatikus EBA adatellenőrzési (validációs) szabályok listája elérhető itt:

Validation rules (Updated 22 December 2020) [XLSX, 5,459KB]

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/961804/EBA%20Validation%20Rules.xlsx

Az adatszolgáltatási jogszabályok konszolidált (végleges) verziói elérhetők itt (EU Official Journal-ban még nem jelent meg):

A kapcsolódó DPM és teljes taxonómia elérhetők:

DPM v3.0

  a. DPM database [ZIP, 99,840KB]
  b. DPM dictionary [XLSX, 1,141KB]
  c. DPM table layout and data point categorisation [ZIP, 6,652KB]

EBA XBRL v3.0 (Phase 1)

  a. XBRL taxonomy files and supporting documentation [ZIP, 66,347KB]
  b. EBA XBRL filing rules [PDF, 1,421KB]
  c. Taxonomy packages 3.0 [ZIP, 32,228KB]
  d. Sample files 3.0 [ZIP, 3,591KB]

A változások összefoglalóját a fenti XBRL taxonomy files and supporting documentation [ZIP, 66,347KB] nevű tömörített mappa tartalmazza:

  • Structural changes on Existing tables COREP 3.0
  • Structural changes on Existing tables FINREP 3.0
  • Summary differences 3.0.Phase1 (EBA DPM/TAXONOMY CHANGES BETWEEN 3.0 PHASE1 AND 2.10 PHASE 2 (COREP + FINREP + AE + GSII))

A 3.0  taxonómia verzió első alkalommal 2021. jún. 30. vonatkozási időponttól alkalmazandó.

Budapest, 2021.01.05.

Magyar Nemzeti Bank