2020. november 4.

Az Európai Bankhatóság (EBA) véleményt tett közzé arról, hogy a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) keretében hogyan kell a prudenciális felügyeleti hatóságoknak figyelembe venniük a pénzmosási és a terrorizmus finanszírozási kockázatokat. Ez a vélemény az EBA folyamatban lévő munkájának részét képezi, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítése Európában.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása jelentős és kedvezőtlen hatást gyakorolhat az intézmény megbízhatóságára és életképességére. Hatással lehet annak a pénzügyi rendszernek a stabilitására és integritására is, amelyben az intézmény működik. Ezért a prudenciális felügyeleti hatóságoknak megfelelő mértékben kell megérteniük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (ML/TF) kockázatait azok, valamint a prudenciális aggályok azonosítása érdekében. A prudenciális felügyeletek szempontjából különösen fontos ML/TF-kockázatok közé tartoznak azok, amelyek a belső irányítás vagy a belső ellenőrzési keret szélesebb körű hiányosságaira utalnak, mint például az IKT-vel kapcsolatos hiányosságok, amelyeket a bűnözők kihasználhatnak.

Az EBA elvárja, hogy a prudenciális felügyeletek hatékonyan és kellő időben működjenek együtt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem ellenőrzéséért felelős (AML/CFT) felügyeleti szervekkel, hogy információt cseréljenek az ML/TF kockázatokról, és értékeljék e kockázatoknak az általuk felügyelt intézmény biztonságára és megbízhatóságára gyakorolt hatását.

Ez egyaránt vonatkozik a prudenciális és AML/CFT felügyeleti szervekre egy intézmény keretein belül, valamint a különböző illetékes hatóságoknál működő prudenciális és AML/CFT felügyeleti szervekre, továbbá a határokon átnyúló helyzetekre.

Az EBA részletesebb iránymutatást ad majd arra vonatkozóan, hogy a prudenciális felügyeleti hatóságok hogyan vegyék figyelembe és értékeljék az ML/TF kockázatokat a teljeskörű SREP vizsgálat keretein belül, a SREP-iránymutatások átdolgozott változatában, amelyet a tervek szerint 2021. december végéig tesznek közzé a 2. pillérhez tartozó ütemtervben.

Jogalap és háttér

Az EBA az 1093/2010/EU rendelet 29. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban adta ki ezt a véleményt, amely felhatalmazza a Hatóságot, hogy aktív szerepet játsszon a közös uniós felügyeleti kultúra és a következetes felügyeleti gyakorlatok kialakításában, valamint az egységes eljárások és következetes megközelítések biztosításában az egész Unióban.

Ez a vélemény az EBA szélesebb körű munkájának részét képezi, amelynek célja a prudenciális és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni felügyelet közötti kapcsolat megerősítése, valamint az uniós pénzügyi ágazat pénzmosás elleni küzdelmének irányítása, koordinálása és nyomon követése. A javaslat tükrözi a Tanács pénzmosás elleni 2018. évi cselekvési tervében foglalt külön kérést.

Az EBA iránymutatást tett közzé a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem összefüggésében folytatott felügyeleti együttműködésről. A tőkekövetelmény-irányelv 117. cikke szerinti, a prudenciális és a pénzmosás- és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén dolgozó felügyeletek közötti együttműködésre vonatkozó iránymutatás kidolgozása folyamatban van, amelyet hamarosan konzultációra közzétesznek.

DOKUMENTUMOK

Vélemény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatainak figyelembevételéről a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat során

Az EBA angol nyelvű közleménye

LINKEK

Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) és 2. pillér