2020. október 14.

Az Európai Bankhatóság (EBA) közzétette a szoftvereszközök prudenciális kezelését meghatározó szabályozási technikai standardok (RTS) végleges tervezetét. Mivel a bankszektor egy még digitálisabb környezet felé halad, az RTS-tervezet célja a jelenlegi, előzetes teljes levonáson alapuló rendszer felváltása annak érdekében, hogy a szoftvereszközök prudenciális kezelése során megfelelő egyensúlyt teremtsen a megfelelő konzervativizmus fenntartása, valamint a szoftvereszközök üzleti és gazdasági szempontú jelentősége között. Az RTS végleges tervezete egyszerű megközelítést alkalmaz, amely a szoftvereszközök legfeljebb három év alatt kalibrált prudenciális amortizációján alapul.

A végleges RTS-tervezet meghatározza az intézmények által a szoftvereszközök prudenciális kezelése céljából elfogadandó módszertant, az európai jogalkotók által elfogadott kockázatcsökkentési intézkedések (RRM) csomag részeként bevezetett módosításokat követően. Az RTS-tervezet különösen a szoftverek amortizációján alapuló prudenciális kezelés alkalmazását irányozza elő, amely megfelelő egyensúlyt teremt a szoftvereszközök kezelése során a konzervativizmus bizonyos mértékének fenntartása, valamint azok üzleti és gazdasági szempontú jelentősége között.

A nyilvános konzultáció során kapott visszajelzések alapján a szoftverek maximális prudenciális amortizációs időszakának kalibrálása három évre került kiterjesztésre. Ezen túlmenően az RTS tervezetét felülvizsgálták annak érdekében, hogy a prudenciális amortizációt attól a naptól kezdve számítsák ki, amikor a szoftvereszköz rendelkezésre áll a használatra. Ez a megközelítés a számviteli amortizáció és a prudenciális amortizáció kezdő időpontja között nagyobb összehangot eredményez, megkönnyítve az új szabályozás alkalmazását.

A tőkekövetelmény-rendeletet (CRR) módosító „CRR quick fix” előrehozta a szoftvereszközök prudenciális kezelésére vonatkozó új szabályok alkalmazását, ennek következtében az RTS tervezet várhatóanaz Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az EBA szorosan figyelemmel kíséri majd a szoftvereszközökbe történő beruházások alakulását, beleértve a javasolt prudenciális kezelés és az intézmények azon igénye közötti kapcsolatot, hogy bizonyos szükséges beruházásokat eszközöljenek informatikai fejlesztésekbe olyan területeken, mint a kiberkockázat vagy a digitalizáció.

Jogalap és a következő lépések

Ezeket az RTS-tervezeteket az 575/2013/EU rendelet (CRR) 36. cikkének (4) bekezdésével összhangban dolgozták ki, amely megbízza az EBA-t, hogy „határozza meg a 36. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett levonások alkalmazását, beleértve az értékre gyakorolt negatív hatások lényegességét, amelyek nem okoznak prudenciális aggályokat”. Az EBA az RTS végleges tervezetét megküldte az Európai Bizottságnak annak érdekében, hogy azt uniós rendeletként fogadja el, amely közvetlenül alkalmazandó lesz az EU egészében.

 

DOKUMENTUMOK

Végleges RTS-tervezet a szoftvereszközök prudenciális kezeléséről

Az EBA angol nyelvű közleménye

LINKEK

A szoftvereszközök prudenciális kezelésére vonatkozó szabályozási technikai standardok

Szavatolótőke