Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA végleges technikai standardtervezeteket tett közzé a befektetési vállalkozások kockázatvállalóinak azonosítására és a változó javadalmazás céljára használt eszközök meghatározására

nyomtatás

2021. január 21.

Az Európai Bankhatóság (EBA) két végleges szabályozási technikai standardtervezetet (RTS) tett közzé (i) az azon alkalmazottak kategóriáinak meghatározására vonatkozó kritériumokról, akik szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázati profiljára vagy az általuk kezelt eszközre („kockázatvállalók”), és (ii) azokról az instrumentumosztályokról, amelyek megfelelően tükrözik a befektetési vállalkozás hitelminőségét, valamint a változó javadalmazás céljából alkalmazható lehetséges alternatív megoldásokról. Ezen RTS-ek célja, hogy az EU területén az egységes megközelítés biztosítása érdekében meghatározzák és harmonizálják az ilyen alkalmazottak azonosításának kritériumait, valamint a változó javadalmazás céljára használt eszközöket vagy alternatív megoldásokat.

RTS a lényeges kockázatvállalók azonosítására

A kockázatvállalókat az RTS-ben meghatározott minőségi és mennyiségi kritériumok kombinációja alapján kell azonosítani. Az összes kockázatvállaló azonosításának biztosítása érdekében az alkalmazottakat az alapján azonosítják, hogy lényeges hatással vannak-e az intézmény kockázati profiljára, amennyiben megfelelnek az RTS-ben szereplő minőségi vagy mennyiségi kritériumok legalább egyikének, vagy – szükség esetén üzleti modelljük sajátosságai miatt – további belső kritériumoknak.

A konzultációs időszak során kapott visszajelzéseket követően a minőségi kritériumokat felülvizsgálták az arányosság alkalmazásának fokozása érdekében. Az RTS végleges tervezete azt is tisztázza, hogy a kritériumokat hogyan kell egységes szerkezetbe foglalni és egyedi alapon alkalmazni. Végül a mennyiségi követelmények alkalmazásáért járó díjazás összegének kiszámítása terén némi rugalmasságot vezettek be a tőkekövetelmény-irányelvben (CRD) alkalmazott javadalmazási kerethez hasonlóan.

Emellett a legmagasabb javadalmazási kritériummal rendelkező alkalmazottak 0,3 %-át csak az 1000 főt meghaladó alkalmazottal rendelkező vállalkozások alkalmazzák a kisvállalkozások terheinek csökkentése érdekében. A mennyiségi kritériumok azon a megcáfolható feltételezésen alapulnak, hogy az alkalmazottak szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázati profiljára vagy az általa kezelt eszközre.

RTS az eszközök használatáról és a kockázatvállalók változó javadalmazására vonatkozó lehetséges alternatív intézkedésekről

Az RTS végleges tervezete követelményeket vezet be a befektetési vállalkozások számára a alapvető kiegészítő tőkeinstrumentumokra, a járulékos tőkeinstrumentumokra és a változó javadalmazás céljára használt egyéb eszközökre vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék a befektetési vállalkozás hitelminőségét, valamint abból a célból, hogy meghatározzák a változó javadalmazás kifizetésére vonatkozó lehetséges alternatív szabályokat, abban az esetben, ha a befektetési vállalkozások nem bocsátják ki a befektetési vállalkozásokról szóló irányelv (IFD)  32. cikkében említett eszközök egyikét sem.

Az RTS rendelkezései összhangban vannak a CRD szerinti, a javadalmazás változó összetevőjébe beszámítható eszközosztályokat meghatározó 527/2014/EK felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel annak biztosítása érdekében, hogy különösen a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások csoportjai közös eszközkészletet alkalmazhassanak javadalmazási céllal.

Jogi alapok

Az (EU) 2019/2034 irányelv 30. cikkének (4) bekezdése és 32. cikke (1) bekezdésének j) pontja alapján az EBA-t megbízták azzal, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal (ESMA) együttműködve dolgozzon ki végleges RTS-tervezetet azon alkalmazottak kategóriáinak meghatározására, akiknek szakmai tevékenysége jelentős hatást gyakorol az általa kezelt befektetési vállalkozás vagy eszköz kockázati profiljára; és az RTS-tervezet kidolgozása a 32. cikk (1) bekezdése j) pontjának iii. alpontjában meghatározott feltételeknek megfelelő instrumentumosztályok meghatározása, valamint a 32. cikk (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott lehetséges alternatív intézkedések meghatározása céljából.

DOKUMENTUMOK

LINKEK

 

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem