2020. október 13.

A kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyságra vonatkozó átmeneti időszak 2020. december 31-én ér véget. Ezt az időpontot követően az Egyesült Királyságra már nem alkalmazandó az uniós elsődleges és másodlagos joganyag, beleértve a Szolvencia II irányelvet, valamint a biztosítások értékesítéséről szóló irányelvet (IDD).

A biztosítási ágazatnak fel kell készülnie annak következményeire, hogy az Egyesült Királyság és Gibraltár biztosítóintézetei harmadik országbeli vállalkozásokká válnak, és már nem részesülnek az EU-ban történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó Szolvencia II szerinti engedélyből. Az átmeneti időszak leteltének egyéb jogi következmények is vannak a biztosítási szerződésekre, a nyilvánosságra hozatalra és a csoportfelügyeletre nézve.

Az EIOPA sürgeti a biztosítási ágazatot, hogy az Egyesült Királyságra érvényes átmeneti időszak vége előtt fejezze be az előkészületeket, és hajtsa végre a megfelelő és reális készenléti terveket. Az EIOPA különösen azt várja el, hogy a (viszont)biztosítók intézkedéseket hoznak az engedély nélküli biztosítási tevékenység megelőzésére és a határon átnyúló üzleti tevékenység folyamatosságának biztosítására, az EIOPA 2017-ben kiadott véleményében foglaltaknak megfelelően, azért, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a kötvénytulajdonosokat és a kedvezményezetteket érő károkat.

Az EIOPA emlékezteti továbbá a biztosítókat és a biztosításközvetítőket arra is, hogy kötelesek tájékoztatni az ügyfeleket az Egyesült Királyságnak az EU-ból való kilépésének a biztosítási szerződésekre gyakorolt lehetséges hatásáról. Az EIOPA továbbra is figyelemmel kíséri az ágazat előkészületeit és különösen a készenléti tervek kidolgozását és végrehajtását.

A korábban az együttműködés és információcsere kapcsán az EIOPA, valamint az Európai Gazdasági Térség valamennyi, a biztosítási ágazatban illetékes nemzeti hatósága által a Bank of England-del – mint az Egyesült Királyság pénzügyi prudenciális és fogyasztóvédelmi hatóságával (Prudential Regulation Authority és Financial Conduct Authority) – kötött megállapodások érvényesek maradnak, és az európai szerződések és másodlagos jogszabályok alkalmazásának az Egyesült Királyságban történő megszűnése napján lépnek hatályba.

Az EIOPA angol nyelvű közleménye