Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) aktualizálta a pénzpiaci alapokról szóló rendelet szerinti stressztesztelési forgatókönyvekről szóló iránymutatásának (ESMA Iránymutatás) 5. szakaszában (Kalibrálás) részletezett paramétereit. Az aktualizált ESMA Iránymutatás az alábbi linken érhető el:

esma34-49-291_2020_guidelines_on_mmf_stress_tests_hu.pdf (europa.eu)

Felhívjuk az érintett intézmények figyelmét, hogy a vonatkozó, a pénzpiaci alapok stressztesztelési forgatókönyveiről szóló 3/2021. (III.4.) számú MNB ajánlás (Ajánlás) változatlan tartalommal hatályban marad, tekintettel arra, hogy az ESMA Iránymutatással kapcsolatos módosítások kizárólag olyan paramétereket érintenek, amelyek tekintetében az Ajánlás 42-43. pontjai a mindenkor hatályos ESMA Iránymutatásra hivatkoznak.”

PPA rendelet (mnb.hu)