2020. március 31.

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA), az EU értékpapír-piaci szabályozó hatósága bejelentette, hogy a pénzpiaci alapok kezelői által a pénzpiaci alapokról szóló rendelet (MMFR) alapján készített első jelentéseket 2020 szeptemberében kell benyújtani. A benyújtás eredeti időpontja 2020 áprilisa volt.

Ez az időrendi változás a jelentéstételhez használandó XML-sémák aktualizálása miatt történt, mivel a PPA kezelőinek több időre lesz szükségük a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez.

A PPA-rendelet 37. cikkének követelményei előírják a PPA kezelői számára, hogy adatokat szolgáltassanak az illetékes nemzeti hatóságoknak, amelyek ezt követően továbbítják azokat az ESMA részére. 2019 júliusában az ESMA közzétette az XML-rendszerek első változatát és az adatszolgáltatási utasításokat; eszerint az első negyedéves jelentéseknek eredetileg 2020. április végéig kellett volna beérkezniük az illetékes nemzeti hatóságokhoz.

Az XML-séma ezen első változatának (v.1.0.) közzétételét követően a piaci szereplőktől kapott visszajelzéseket és a technikai bizottság 2020. február 25-i értékelése alapján az ESMA úgy határozott, hogy az XML-sémára és a jelentéstételi utasításokra vonatkozó módosításokat egy új változatban (v1.1.) vezeti be.

Következő lépések

A módosított XML-sémát és a jelentéstételi utasításokat hamarosan közzéteszik az ESMA honlapján. Az adatszolgáltató szerveknek a v1.1 verziót kell használniuk a PPA-rendelet 37. cikkében előírt jelentések benyújtásához. Mivel a PPA kezelői már megkezdték az első negyedéves jelentések elkészítését a 2019. júliusi sablon alapján, az első negyedéves jelentéseknek az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő benyújtására rendelkezésre álló időt 2020 szeptemberére halasztották. Az első jelentéstétel referencia-időszakát még 2020 1. negyedévére tervezik. Ez azt jelenti, hogy a PPA kezelőinek 2020 szeptemberében negyedéves jelentést kell benyújtaniuk mind az 1. negyedévi, mind a 2. negyedévi adatszolgáltatási időszakra vonatkozóan.

Az ESMA angol nyelvű sajtóközleménye