Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)  állásfoglalásokat tett közzé a nyilvános  ICO (Initial Coin Offerings, ICOs) kibocsátással kapcsolatban: egyet az ICO-k befektetőket érintő kockázatairól, egy másikat pedig az ICO megvalósító vállalkozások által alkalmazandó szabályokról.

Az ESMA szerint az ICO-k iránti érdeklődés világszerte és Európában is gyorsan növekszik ami aggodalomra ad okot, tekintettel arra, hogy a befektetők feltehetően nincsenek tisztában az ICO-befektetésekkel  kapcsolatos jelentős kockázatokkal. Az ESMA aggodalmát növeli  továbbá az is, hogy az ICO- megvalósító vállalkozások esetlegesen úgy  folytathatják tevékenységüket, hogy eközben nem tartják be a vonatkozó EU-s jogszabályokat.

Befektetők

Az ESMA felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy akár a teljes befektetett tőkéjüket is elveszíthetik, mivel az ICO-k rendkívül kockázatos és igen spekulatív befektetéseknek számítanak. Az érme vagy tokenek  ára általában rendkívül ingadozó és előfordulhat, hogy a befektetők huzamosabb ideig nem  tudják visszaváltani őket. Egy másik jelentős kockázat abból a tényből ered, hogy az ICO-k strukturájától  függően  kívül eshetnek az EU-s  jogszabályok hatályánés ebben az esetben a befektetők nem részesülhetnek az e  jogszabályok nyújtotta védelemben. Az ICO-k továbbá különösen kockázatosak a csalás  és a pénzmosás szempontjából.

Vállalkozások

Amennyiben az ICO-k pénzügyi eszköznek minősülnek, valószínűsíthető, hogy az ICO-t megvalósító  vállalkozások befektetési tevékenységet folytatnak. Ebben az esetben be kell tartaniuk a vonatkozó jogszabályokat, ideértve például:

  • a kibocsátási tájékoztatókról szóló irányelvet,
  • a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvet (MiFID),
  • az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló irányelvet (AIFMD), és
  • a negyedik pénzmosás elleni irányelvet.

Az ESMA hangsúlyozza, hogy az ICO-t megvalósító  vállalkozásoknak körültekintően kell mérlegelniük, hogy tevékenységük szabályozott tevékenységeknek számít-e. Az alkalmazandó szabályok be nem tartása jogszabálysértésnek minősül.

Háttér

Az ICO a nyilvános forrásbevonás egy innovatív módja úgynevezett érmék vagy tokenek felhasználásával nyilvános érmekibocsátásnak vagy érmeértékesítésnek is nevezik.  ICO alkalmával egy üzleti vállalkozás vagy magánszemély érméket vagy tokeneket bocsát ki és kínál eladásra  hivatalos valutáért , úgy mint az euro, vagy gyakrabban virtuális valutáért, mint pl.: a Bitcoin vagy az Ether.

Az érmék vagy  tokenek jellemzői és céljai ICO-nként változhatnak:

  • Néhány érme vagy token egy-egy olyan szolgáltatáshoz vagy termékhez való hozzáférést  vagy annak megvásárlását biztosítja, mely termék vagy szolgáltatás az ICO kibocsátásából nyert forrásokból kerül kifejlesztésre;
  • az érmék, tokenek  szavazati jogot vagy részesedést biztosíthatanak a kibocsátó vállalkozás jövőbeni bevételeiből;
  • egyes érméknek, tokeneknek  nincs kézzelfogható értéke, és
  • előfordulhat, hogy az  érme vagy a token forgalmazható és/vagy beváltható hivatalos valutára vagy virtuális valutára erre szakosodott érmetőzsdéken a kibocsátást követően.

Az ICO-kat nyilvános forrásbevonás céljára alkalmazzák különböző projektek megvalósítása érdekében, beleértve, de nem kizárólag a blokklánc (Blockchain) vagy az elosztott főkönyvi (Distributed Ledger) technológiát kiaknázó üzleti vállalkozások.

2017 november 13.

Az ESMA sajtóközleménye: https://www.esma.europa.eu/document/press-release-ico-statements