Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az uniós jogérvényesítő hatóságoknak szorosan nyomon kell követniük az új jelentéstételi előírásokat

nyomtatás

2019. október 22.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA), az EU értékpapír-piaci szabályozó hatósága, közzétette azokat a prioritásokat, amelyeket az európai jogérvényesítő hatóságok a tőzsdén jegyzett társaságok 2019. évi pénzügyi beszámolóinak vizsgálatakor figyelembe vesznek majd. A 2019. évi jogérvényesítési prioritások tükrözik a pénzügyi beszámolási standardokban nemrég bevezetett változásokat, és kezelik a nemzeti illetékes hatóságok által a 2019. évi jogérvényesítési tevékenységeik révén azonosított problémákat.

A 2019. évi IFRS pénzügyi beszámolókhoz kapcsolódó közös jogérvényesítési prioritások a következőket foglalják magukban:

az ’IFRS 16 Lízingek’ standarddal kapcsolatos konkrét kérdések, tekintve az alkalmazása során felmerülő jelentős mérlegelési szempontok gyakorlásának szükségességét, különösen a lízingfutamidő és a diszkontráta meghatározása tekintetében;

a 2018-ben alkalmazandóvá vált standardok alapján nyújtott információk javítása az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokban:

o Az ’IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok’ standard a hitelintézetek tekintetében — a várható hitelezési veszteségekre és a hitelkockázat jelentős növekedésére vonatkozóan, és az ’IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel’ standard a vállalati kibocsátók tekintetében, amelyeknél a bevételek megjelenítése során jelentős mértékben kell feltételezéseket és mérlegelési szempontokat alkalmazni; valamint

Az ’IAS 12 Nyereségadók’ standard alkalmazása a fel nem használt adóveszteségből származó halasztott adókövetelésekre.

Steven Maijoor, az ESMA elnöke elmondta:

„A tőzsdén jegyzett kibocsátók pénzügyi jelentéseikben szereplő, jó minőségű pénzügyi információk kulcsfontosságú szerepet játszanak a befektetők európai tőkepiacokba vetett bizalmának kiépítésében, és a pénzügyi információkra vonatkozó prioritások az IFRS standardok 2019. évi kulcsfontosságú változásait tükrözik, amelyek hatással vannak a kibocsátókra és a pénzügyi piacokra.

„Továbbra is hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy a befektetőket érdemi, teljes, kiegyensúlyozott és hozzáférhető információkkal lássák el a nem pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban, ideértve a környezetvédelmi kérdéseket és az éghajlatváltozást is. A kibocsátóknak javítaniuk kell a jelentett információk átláthatóságát és minőségét a különböző területeken, különösen az alkalmazott kulcsfontosságú, nem pénzügyi teljesítménymutatókkal és a nem pénzügyi információk közzétételi keretrendszerével kapcsolatban.

„A beszámolási standardok EU-n belüli következetes alkalmazása elengedhetetlen a befektetők védelmének fokozásához, valamint a stabil és szabályosan működő piacok előmozdításához.”

Az ESMA azt is kiemeli, hogy az egyik referencia-kamatlábról a másikra való áttérés milyen következményekkel járhat a pénzügyi beszámolásra nézve, és kiemeli ezen következmények időben történő nyilvánosságra hozatalának fontosságát. Arra ösztönzi a kibocsátókat, hogy készüljenek fel az IFRS 9 legutóbbi módosításainak időben történő végrehajtására, amelyek a fedezeti ügyletek számviteli kérdéseivel foglalkoznak, és figyelemmel kísérik az uniós bevezetési folyamat fejleményeit, amely várhatóan időben befejeződik a 2019. évi beszámolókra vonatkozóan.

A nem pénzügyi információkra vonatkozó főbb kérdések és az alternatív teljesítmény mérőszámok (APM-ek)

Az ESMA kiemeli a nyilvánosságra hozatal tekintetében az érdemi és teljes információkra vonatkozó elveket, amelyeknek iránymutatásul kell szolgálniuk a nem pénzügyi információk jelentésére vonatkozóan, beleértve a kiegyensúlyozott és hozzáférhető módon történő jelentéstétel fontosságát. Ennek magában kell foglalnia a következő területekre vonatkozó nem pénzügyi információk közzétételét: környezettel és éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések, kulcsfontosságú teljesítménymutatók, a közzétételi keretrendszerek és az ellátási láncok alkalmazása. Emellett az ESMA emlékezteti a kibocsátókat a megfelelő közzététel fontosságára, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megértsék az általuk közzétett APM-ek bármely változását, különösen az IFRS 16 végrehajtásával kapcsolatos változásokat.

Egyéb kérdések

Az ESMA elvárja, hogy a kibocsátók minden szükséges lépést megtegyenek az új Egységes Elektronikus Beszámolási Formátum (ESEF) követelményeinek teljesítése érdekében, melyek alkalmazása a 2020. évi éves pénzügyi kimutatásokkal veszi majd kezdetét. Végezetül kiemeli az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre vonatkozó döntésének lehetséges hatásait elemző közzétételek jelentőségét.

Következő lépések

Az ESMA és az európai, nemzeti szintű jogérvényesítő hatóságok nyomon követik és felügyelik az IFRS követelményeinek, valamint a Nyilatkozatban szereplő bármely más, vonatkozó rendelkezés alkalmazását, emellett a nemzeti hatóságok a vizsgálataikba beépítik ezeket az előírásokat, és adott esetben korrekciós intézkedéseket alkalmaznak. Az ESMA adatokat gyűjt arról, hogy a tőzsdén jegyzett uniós vállalkozások hogyan alkalmazták a prioritásokat, és a 2020. évi jogérvényesítési tevékenységekről szóló jelentésében beszámol majd a prioritásokkal kapcsolatos megállapításokról.

Az ESMA angol nyelvű sajtóközleménye

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem