Tisztelt Hitelintézeti Adatszolgáltatók!

1.Új ellenőrző szabályok a Jelentéscsomagok közötti összefüggések ellenőrzésére

A felügyeleti célú adatszolgáltatások adatminőségének javítása érdekében az MNB fejlesztést hajtott végre, amelynek keretében megvalósult a „Jelentéscsomagok közötti ellenőrzés” funkció. Az új funkció a kihelyezett adatellenőrzés után, az MNB belső rendszerében veti össze a különböző jelentéscsomagokban szereplő adatokat. Az ellenőrzés még a jelentéscsomagok feldolgozása, azaz a „Feldolgozott” státusz kiküldése előtt megtörténik, hogy megakadályozza a hibás (inkonzisztens) adatok feldolgozását.

Amennyiben valamely jelentéscsomagban (pl. Asset Encumbrance) szereplő adat nem konzisztens egy másik, korábban beküldött, de azonos vonatkozási időpontú jelentéscsomagban (pl. FINREP) szereplő adattal, akkor az adott jelentéscsomag „Felfüggesztett” státuszt kap, míg a másik, korábban beküldött jelentéscsomag változatlanul „Feldolgozott” státuszú marad. Az újként bevezetett „Felfüggesztett” státusz azt jelenti, hogy a jelentés nem került feldolgozásra, így az adatszolgáltatás nem tekinthető teljesítettnek. Természetesen előfordulhat, hogy az adathiba a másik jelentéscsomagban van (párjelentés). Javításához tehát vagy a „Felfüggesztett” vagy a már befogadott és feldolgozott jelentéscsomag javított változatát kell beküldeni.

 

-          Amennyiben a korábban beküldött és már „Feldolgozott” párjelentésben van az adathiba, úgy annak a megfelelő adatokkal történő javítása („Módosító” jelentés beküldése) esetén a „Felfüggesztett” státuszú jelentéscsomag is automatikusan „Feldolgozott” státuszúvá válik, amennyiben a jelentések már összhangban vannak egymással. Az adatszolgáltatónak ez esetben nincs teendője a „Felfüggesztett” jelentéscsomaggal, annak „Feldolgozott” státuszáról szóló e-mail automatikusan generálódik és kerül kiküldésre.

-          Amennyiben a „Felfüggesztett” státuszú jelentésben van a hiba és az adatszolgáltató azt kívánja javítani, annak javítására is lehetőség van. (Megjegyzés: Amennyiben még nem volt ebből Eredeti jelentése feltöltve és feldolgozva, úgy ismételten Eredeti státuszú jelentésként kell feltölteni a javítást.)

Amennyiben a jelentések közötti szabályok teljesültek és mindkét jelentéscsomag már „Feldolgozott” státuszt kapott, de az adatszolgáltató mindkét jelentését módosítani kívánja, mert mindkét jelentésében konzisztens hibát vétett, akkor arra is van lehetősége. Ez esetben először bármelyik jelentéscsomagra küldhető „Módosító” jelentés, azaz a módosító jelentések sorrendje nem számít, de az először feltölteni kívánt jelentéscsomag „Felfüggesztett” státuszt fog kapni inkonzisztencia esetén, és mindaddig megmarad ez a státusza, amíg a másik jelentéscsomagra is be nem érkezik a „Módosító” jelentés és összhangban nem lesznek. A másik jelentéscsomag megfelelő módosítása és feldolgozása után a „Felfüggesztett” státuszú jelentéscsomag is automatikusan „Feldolgozott” státuszúvá válik.

 

  Esemény Jelentésközi ellenőrzés eredménye Befogadott/felfüggesztett jelentések
1. „A” eredeti beküldése - „A” befogadva (feldolgozott)
2. „B” eredeti beküldése „A” – „B” együttesen rendben „B” befogadva (feldolgozott), mert összhangban van az eredeti „A” jelentéscsomaggal
3. „B 1.módosító” beküldése (helyesen) „A” - „B 1.módosító” együttesen nem megfelelő

- „A” és „B” Feldolgozott marad

- „B 1.módosító” Felfüggesztett lesz, mert az eredeti  „A” jelentéscsomaggal nincs összhangban

4. „A 1. módosító” beküldése (hibásan) „A 1.módosító” – „B 1. módosító” együttesen nem megfelelő

- „A” és „B” Feldolgozott marad

- „B 1.módosító” Felfüggesztett  marad, 

   „A 1.módosító” is Felfüggesztett lesz, mert  nincs összhangban a „B 1.módosító”-val

 

5. „A 2.módosító” beküldése (helyesen „A 2.módosító” – „B 1.módosító” együttesen rendben

- „A 2.módosító” feldolgozott lesz, miközben „B 1.módosító” is automatikusan feldolgozottá válik.

- az eredeti „A” és az eredeti „B” archiválása

- „A 1.módosító” Felfüggesztettből szintén Archív lesz.

 

„Felfüggesztett” státuszú jelentéscsomag esetén az adatszolgáltató automatikus e-mailt kap, amely tartalmazza az összevetett jelentéscsomagok jelentéskódjait, K-számait, a nem teljesülő ellenőrzési szabályok képleteit és a nem teljesülő ellenőrzési szabályok két oldalára kiszámolt értékeket, amelyek az inkonzisztenciát okozzák.

 

A fentiek vonatkoznak

a.        a különböző ITS jelentéscsomagok közötti, például

o    FINREP – Asset Encumbrance konszolidált,

o    LCR konszolidált – NSFR konszolidált,

o    LCR solo – NSFR solo,

o    COREP konszolidált – NSFR konszolidált,

o    COREP konszolidált – Nagykockázat konszolidált,

o    COREP solo – NSFR solo,

b.       MNB rendelettel elrendelt jelentéscsomagok közötti, illetve

c.        ITS jelentéscsomagok – MNB rendelettel elrendelt jelentéscsomagok közötti (pl. MNB solo jelentéscsomag - Asset Encumbrance egyedi)

összefüggésekre egyaránt.

 

2.Új ellenőrző szabályok, amelyek speciális módon, előre leprogramozva kerülnek az adatbefogadó rendszerbe

 

A jelentéscsomagok közötti validációs szabályokon túlmenően bevezetésre kerültek továbbá ún. speciális, leprogramozott ellenőrző szabályok is az EBA – ITS-en belül a COREP - Nagykockázat (COREP-CLE) jelentéscsomag kiegészítő ellenőrzésére. Ezek a jelentéscsomagon belüli ellenőrzések szintén még a feldolgozást megelőzően, a Feldolgozott státusz e-mail kiküldése előtt futnak és ellenőrzik a nagykockázati adatokat. Amennyiben egy jelentéscsomag adatai megsértik a leprogramozott szabályok valamelyikét, úgy a jelentés automatikusan visszautasításra kerül, és a jelentés státusza „Visszautasított” lesz az MNB adatbefogadó rendszerében. Ezek a nagykockázati adatokat ellenőrző speciális szabályok még a jelentéscsomagok közötti ellenőrzés előtt validálják a nagykockázati adatokat, ezért adathiba esetén a Visszautasított státusz kerül kiküldésre. (Mivel kizárólag jelentéscsomagon belüli speciális ellenőrzésekről van szó, így hiba esetén a „Felfüggesztett” státusz nem értelmezhető.) Amennyiben a nagykockázati adatok a jelentéscsomagon belüli speciális ellenőrzésen átmennek, azután kerülhet sor a jelentéscsomagok közötti ellenőrzésre.

A speciálisan leprogramozott szabályok és a jelentéscsomagok közötti validációs szabályok egyaránt megtalálhatóak az ITS jelentéscsomagokra vonatkozó validációs szabályokkal együtt az MNB honlapján az alábbi linken:

MNB-Felügyelet-Adatszolgáltatás-Hitelintézetek-3.2.1 A CRR adatszolgáltatási ITS ellenőrző, validációs szabályai (http://www.mnb.hu/felugyelet/adatszolgaltatas/hitelintezetek )

A jelentéscsomagon belüli speciális szabályok mindig az adott taxonómiánál, míg a jelentéscsomagok közötti szabályok külön munkalapon szerepelnek.

Az ellenőrzések visszamenőlegesen is érvényesek a korábbi vonatkozási időpontokra, így azokat visszamenőleges módosítás esetén is figyelembe kell venni.

 

Az adatok tartalmi ellenőrzésének folyamata a következő:

1)       Adatszolgáltatói oldalra kihelyezett külső ellenőrzés (KAP)

2)       Beküldés utáni belső ellenőrzés:

a.        Speciális, leprogramozott ellenőrző szabályok (jelenleg kizárólag a nagykockázati (CLE) adatokra),

b.       Taxonómia szintű ellenőrzés minden CRR ITS jelentéscsomagra (pl. COREP, FINREP, CLE, LCR stb.),

c.        Jelentéscsomagok közötti ellenőrzés (CRR ITS csomagokra és MNB rendelet szerinti csomagokra is).

Változatlanul egy jelentéscsomag akkor tekinthető teljesítettnek, ha a „Feldolgozott” státuszt igazoló e-mailt az adatszolgáltató megkapta. A „Feldolgozott” státuszértesítő csak a teljes ellenőrzési folyamat végén, a 2. c) pont után küldhető ki az Adatszolgáltatóknak.

Kérjük, hogy a jövőben a fentieket figyelembe véve teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségeiket.

Az esetlegesen felmerülő kérdések az adatszolghitint@mnb.hu e-mail címre küldendők.

Budapest, 2015. november 24.

Statisztikai Igazgatóság

MAGYAR NEMZETI BANK