Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Tájékoztatás az egyesült királyságbeli pénzügyi intézmények ügyfelei számára a Brexit átmeneti időszakának végéről

nyomtatás

2020. december 8.

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból (EU). Az EU és az Egyesült Királyság között létrejött, kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az uniós jogot az átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-éig kell alkalmazni az Egyesült Királyságban. Ez azt jelenti, hogy 2021. január 1-jével az uniós jog már nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságban, és attól kezdve azok az egyesült királyságbeli pénzügyi intézmények, amelyek nem rendelkeznek az uniós felügyeleti hatóságok által kiadott érvényes engedéllyel, elveszítik a jogot, hogy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak az EU területén.

Jelen nyilatkozat az uniós fogyasztók érdekében egyértelműsíti az EBA korábbi nyilatkozatait az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével (Brexit) kapcsolatban.

A pénzügyi intézmények felkészültsége

Ahhoz, hogy az egyesült királyságbeli pénzügyi intézmények továbbra is nyújthassanak szolgáltatásokat az Európai Unióban, gondoskodniuk kell arról, hogy az Európai Unióban megfelelő engedéllyel rendelkező jogalanyokon keresztül kínálják szolgáltatásaikat. Az uniós felügyeleti hatóságok értékelése alapján a legtöbb olyan egyesült királyságbeli pénzügyi intézmény, amely aktívan tervezi, hogy továbbra is kínálni fogja szolgáltatásait az Európai Unióban, beszerezte a megfelelő engedélyeket, és most építi ki, „futtatja fel” uniós működését. Ebbe beletartozik annak biztosítása, hogy ezen jogalanyok megfelelő személyzettel, vállalatirányítással és kockázatkezelési képességgel rendelkezzenek, valamint az, hogy adott esetben az uniós ügyfeleket és szerződéseiket átvigyék ezen uniós jogalanyokhoz. Azokban esetekben, ahol az engedélyezési eljárás nem zárul le az átmeneti időszak végéig, az uniós felügyeleti hatóságok felkérték az intézményeket, hogy hajtsanak végre vészhelyzeti terveket, amelyekben meghatározzák az engedély beszerzéséig alkalmazandó alternatív intézkedéseket.

Azon egyesült királyságbeli pénzügyi intézmények, amelyek úgy döntöttek, hogy beszüntetik tevékenységeiket az Európai Unióban, az átmeneti időszak végéig kötelesek lezárni az érintett ügyfelek kilépésifolyamatát, anélkül, hogy ez hátrányosan érintené a fogyasztókat.

Változások az EU és az Egyesült Királyság közötti, határon átnyúló fizetésekben

Az átmeneti időszak végét követően az uniós székhelyű pénzforgalmi szolgáltatóknak az Európai Unióból az Egyesült Királyságba irányuló, határon átnyúló fizetések és beszedések esetében a fizető félre vonatkozóan több információt kell szolgáltatniuk, mint az Unión belüli átutalások esetén, ahogyan eddig az Egyesült Királyságba irányuló fizetéseket is kezelték. A fizető fél számlaszámán vagy egyedi ügyletazonosítóján kívül az információk között fog szerepelni a fizető fél neve, valamint a fizető fél címe, hatósági személyazonosító okmányának száma, ügyfélazonosító száma vagy születési ideje/helye is. Ennek következtében az EU és az Egyesült Királyság között pénzt átutaló ügyfeleket pénzforgalmi szolgáltatójuk felkérheti ezen további adatok megadására.

Az Egyesült Királyságban meglévő bankszámlákhoz való hozzáférés és a betétesek védelme

Az uniós jog alapján az átmeneti időszak végét követően az uniós fogyasztók az Egyesült Királyság vonatkozó jogszabályi követelményeire figyelemmel megtarthatják az egyesült királyságbeli pénzügyi intézményeknél meglévő bankszámláikat. Ugyanakkor a fogyasztóknak mérlegelniük kell a következőket:

· Amennyiben a fogyasztónak az Egyesült Királyságban engedéllyel rendelkező egyesült királyságbeli pénzügyi intézménynél van bankszámlája, az Egyesült Királyságban alkalmazandó betétvédelmi szabályokat kell alkalmazni, amelyek eltérhetnek az Európai Unióban meglévő bankszámlák esetében alkalmazandó szabályoktól.

· Az egyesült királyságbeli pénzügyi intézmény EU-ban található fióktelepénél lévő bankszámlára a továbbiakban nem terjed ki az Egyesült Királyság betétbiztosítási rendszere (amint arra az Egyesült Királyság hatóságai rámutattak), ezért javasolt, hogy a fogyasztók a pénzügyi intézményüknél (fióktelepnél) vagy tagállamuk nemzeti felügyeleti hatóságainál ellenőrizzék, hogy a betéteiket védeni fogja-e az adott tagállam betétbiztosítási rendszere.

Ha a fogyasztó valamely, az Európai Unióban engedéllyel rendelkező intézmény Egyesült Királyságban található fióktelepénél rendelkezik bankszámlával, arra a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az Egyesült Királyság betétbiztosítási rendszere ki fog terjedni. Ez az átmeneti időszak végét követően azonban változhat, így ezeket a betéteket nem feltétlenül fogja védeni az Egyesült Királyság betétbiztosítási rendszere vagy egy Unión belüli nemzeti betétbiztosítási rendszer.

Javasolt, hogy azok a fogyasztók, akik ilyen bankszámlákkal rendelkeznek, és még nem értesültek az alkalmazandó betétbiztosítási rendszerről, további információkért vegyék fel a kapcsolatot a betéteiket kezelő pénzügyi intézménnyel vagy a nemzeti felügyeleti hatóságokkal.

A fogyasztók további tájékoztatása a pénzügyi intézményük részéről

Az EBA felhívta a Brexit által érintett valamennyi pénzügyi intézményt, különösen az Unióban fogyasztók számára pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó egyesült királyságbeli pénzügyi intézményeket, hogy megfelelő módon és időben tájékoztassák ügyfeleiket az általuk jelenleg nyújtott szolgáltatások elérhetőségéről és folyamatosságáról, beleértve azt is, hogy az intézmények tervezik-e beszüntetni az EU területén a fogyasztók számára kínált szolgáltatásaikat. Utóbbi esetben az intézményeknek ismertetniük kell ügyfeleikkel, hogy milyen hatással jár szolgáltatásaik megszűnése, és hogyan érvényesíthetőek a fogyasztók jogai.

Amennyiben a fogyasztókban aggályok merülnének fel azzal kapcsolatban, hogy elérhetőek lesznek-e az átmeneti időszak végét követően az egyesült királyságbeli pénzügyi intézmények által számukra kínált pénzügyi szolgáltatások, közvetlenül kapcsolatba léphetnek a pénzügyi intézményükkel, és tájékoztatást kérhetnek a pénzügyi szolgáltatások folytonosságával kapcsolatban.

További uniós információforrások a Brexittel kapcsolatban

Javasoljuk a fogyasztók részére, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével, valamint a pénzügyi szolgáltatások egyes tagállamokban történő nyújtására gyakorolt hatásokkal kapcsolatos közleményekért és iránymutatásért tekintsék meg az EBA és az Európai Bizottság honlapját (például az Európai Bizottság érdekelt feleknek szóló közleményét), valamint a nemzeti felügyeleti hatóságok weboldalait.

Az EBA angol nyelvű közleménye

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem