Tisztelt Adatszolgáltatók!

Tájékoztatjuk, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. számú Kormányrendelet 34. § (1) bekezdése h) pontjának, a 35. § (2) bekezdésének és a 36. § (1) bekezdése h) pontjának változása érintette a pénztári bevételekre és kiadásokra vonatkozó, MNB-nek teljesítendő negyedéves adatszolgáltatást (71OA1 és 71OA2 táblákat).

A jogszabályi változás csak a szolgáltatandó adattartalmat érinti, az adatszolgáltatási tábla szerkezetét nem.

Az önkéntes nyugdíjpénztárakat érintő változás részletei a „4. Az adatszolgáltatásra vonatkozó közérdekű kérdések és válaszok”-ban találhatóak.

Magyar Nemzeti Bank