Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (rendelet) szerint, a napi eszközértékelésre kötelezett pénztárak számára a rendelet 4. számú melléklete A. részének 1. pontjában leírt idősúlyos hozamszámítási mód kötelező, míg a napi eszközértékelésre nem kötelezett pénztárak a negyedéves tőkesúlyos formulát is alkalmazhatják a rendelet 4. számú melléklete B. részének 1. pontja szerint.

A hozamráta kiszámításának szabályait a hivatkozott rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, mindazonáltal az egységes jogszabályértelmezés elősegítése érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy a lenti tájékoztatás nem teljes körű, a rendelet, illetve annak 4. számú melléklete további szabályokat tartalmaz, pl. választható portfóliós rendszer, elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer esetében, továbbá az MNB részére történő bejelentési és nyilvánosságra hozatali kötelezettségekre vonatkozóan.

A rendeletben meghatározott számítási mód a hivatalosan közzéteendő hozamráta kiszámítási módjára vonatkozik, természetesen emellett belső használatra a pénztár más típusú, intervallumú hozamrátát is kalkulálhat.

  • A bruttó és nettó hozamráta közötti különbségként az adott időszakra vonatkozó fedezeti tartalékra számított vagyonkezelési- és letétkezelési díjakat kell figyelembe venni, azaz a díjakkal üzemgazdasági szemlélettel kell nettósítani.
  • Az üzemgazdasági szemlélet, illetve az egyszerű, átlátható számítás érdekében, az adott negyedévre vonatkozó, de még ki nem fizetett díjakat a negyedév utolsó napjára egy összegben javasoljuk terhelni. Ennek megfelelően az adott napi bruttó piaci értékek változását minden fedezeti tartalékot érintő pénzmozgással korrigálni kell, beleértve a vagyonkezelési és letétkezelési díjakat is.
  • A bruttó hozamrátát a kereskedési költségek (jellemzően a részvények esetében felszámított brókeri jutalékok) levonása után kell számítani. Amennyiben a kereskedési költség a bekerülési/eladási árakba épül be, akkor a piaci eszközértéken keresztül történik e költség hozamrátára terhelése, míg elkülönült számlázás esetén a kereskedési költséget a vagyonkezelési díjhoz hasonlóan kell a hozamra terhelni.
  • A bruttó piaci érték a fenti rendelet által meghatározott befektetési portfolió (a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt eszközök) piaci értéke. A bruttó piaci érték a még ki nem fizetett vagyon- és letétkezelői díjakkal nincs csökkentve.
  • A jogszabályi előírások alapján elszámolható fedezeti tartalékra jutó saját vagyonkezelési költségeket úgy kell kezelni, mint a vagyonkezelési díjat, így a saját vagyonkezelés költségeivel is a vagyonkezelési díjhoz hasonlóan kell a hozamot nettósítani. A saját vagyonkezelés személyi költségeinek tényleges kifizetési napjaként (cash-flow) a bérfizetés napját kell tekinteni.
  • A negyedév záró napjára vonatkozóan a piaci értéket akkor is meg kell határozni, ha az nem munkanapra esik. Ennek megfelelően negyedév végére vonatkozó napi hozamot akkor is kell számítani, ha az nem munkanapra esik.
  • Éves vagyonkezelői, letétkezelői díjfizetés esetén a díjakat a negyedévekre vonatkozóan javasoljuk elhatárolni, és a negyedik negyedévben a korrigált díjjal számolni.

Segítségül egy mintaszámítást mellékelünk, amely az idősúlyos bruttó és nettó hozamráta kalkulációját mutatja be. A mellékelt mintaszámításban szereplő cellahivatkozások további segítséget nyújtanak az értelmezés során.