Az MNB piacfelügyeleti tevékenységének meghatározó eleme az engedély nélkül vagy bejelentés hiányában (tehát jogosulatlanul) tevékenységet végző személyekkel, szervezetekkel szembeni hatékony fellépés, ezáltal a hazai pénz- és tőkepiacba vetett befektetői bizalom fenntartása. Ezen célok megvalósítása érdekében az MNB rendelkezésére álló egyik eszköz a jogosulatlan tevékenységre vonatkozó adatokat tartalmazó honlap ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele. Ezen intézkedés segítségével az MNB megakadályozhatja azt, hogy további ügyfelek kerülhessenek kapcsolatba a jogosulatlan tevékenységet végző piaci szereplővel.

Az MNB az alábbi esetekben rendelheti el egy meghatározott honlap ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét:

1. Folyamatban lévő piacfelügyeleti eljárásban az érdemi döntés meghozataláig terjedő időtartamra, amennyiben:

 • az adott honlapon közzétett adat a jogosulatlanul végzett tevékenység kifejtését készíti, illetve segíti elő, és
 • a piacfelügyeleti eljárásban vizsgált piaci szereplő ügyfelei (azaz a befektetők) érdekeit a közzétett adat veszélyezteti.

2. Piacfelügyeleti eljárás lezárását követően korlátozott időtartamra, amennyiben:

 • az adott honlapon közzétett adat a jogosulatlanul végzett tevékenység kifejtését készítette, illetve segítette elő,
 • az MNB jogsértést megállapító döntésében jogosulatlanul végzett tevékenységtől történő eltiltást alkalmazott, és
 • a befektetők érdekeinek megóvása érdekében ez szükséges.

Az MNB a befektetők érdekeinek hatékony védelme érdekében közzéteszi az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésével érintett honlapok elnevezését:

   • falconkereskedohaz.hu
   • www.safis.hu