A pénzügyi szervezetek által végzett tevékenységek Magyarországon felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötöttek. A pénzügyi szervezetek felett az MNB felügyeletet gyakorol, ami elsősorban e szervezetek ügyfeleinek védelmét szolgálja.

Azon szolgáltatók (cégek, illetve természetes személyek), amelyek nem szerepelnek az MNB nyilvántartásában, nem jogosultak az MNB engedélyéhez, vagy bejelentéshez kötött tevékenységek végzésére.

A jogosulatlan tevékenységek tipikus jellemzői a következők:

  • rövid futamidő alatt kimagasló hozam ígérete általában tőkegaranciával;

  • nagyszámú közvetítő alkalmazása a piaci gyakorlatot meghaladó jutalékkal;

  • sikeres cégek ismertető jeleinek felhasználása, klónozása;

  • agresszív reklámkampány használata;

  • helyi engedélyük hiányát határon átnyúló tevékenységként állítják be.

    A fenti megtévesztő módon működő és a lakosság átlagos kockázati érzékenységét jelentősen meghaladó kockázatú befektetési, illetve pénzügyi szolgáltatások és termékek a befektetések biztonságára nézve komoly kockázatot hordoznak, hosszú távon rombolják a hazai pénz- és tőkepiacba vetett befektetői bizalmat. A jogosulatlan szolgáltatók tevékenységüket elsősorban a fogyasztók általános pénzügyi ismeretei és pénzügyi-befektetési területen való tájékozottság hiányának kihasználására, valamint a fogyasztói érdekek erőteljes csorbítására alapozzák.

    Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a nyilvántartásában nem szereplő személyektől érkező ajánlatokkal kapcsolatban célszerű fokozott körültekintéssel eljárni. Ezek az intézmények nem tagjai az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA) vagy a Befektető-védelmi Alapnak (BEVA), ezért ügyfeleik kártalanítási igénnyel ezeknél az alapoknál nem léphetnek fel. Sok esetben e cégek székhelye külföldön van, így egy esetleges jogvita eldöntése is csak külföldi fórum előtt lehetséges.