2020. évben kiadott

2017. évben kiadott

2015. évig kiadott

Hogyan kell figyelembe venni a C 03.00 tábla 070, 090 és 110 sorainak kitöltése során a II. pillérben előírt felügyelet többlet tőkekövetelményt, és mi alapján ellenőrzi az MNB a tőkekövetelményeknek való megfelelést? módosítva: 2017. évben, lásd 5/2017.

Az adatszolgáltatás során a C_03.00 COREP tábla II. pillér kiigazításait figyelembe vevő tőkemegfelelési mutatók értékei és célértékei kiszámíthatók-e a teljes tőkemegfelelési mutató (8%) és az egyedi SREP eljárás keretében meghatározott tőkemegfelelési mutató arányában?

Hogyan, és milyen mértékig lehet figyelembe venni a számviteli saját tőkében elszámolt, a hitelintézetek tulajdonában álló ingatlanok értékhelyesbítéséből és a pénzügyi instrumentumok valós értékeléséből eredő értékelési tartalékot, ami eddig a szavatoló tőkén belül a járulékos tőke részét képezte?

Hogyan kell kezelni azokat a levonásokat, amelyeket az átmeneti rendelkezések alapján nem kell 100%-ban a CET1 vagy AT1 tőkeelemekből levonni?

A befizetett, de még be nem jegyzett részjegy figyelembe vehető-e a szavatoló tőke számítása során?

Az MNB alkalmazni kívánja-e a CRR 499. cikk (3) szerinti eltérést?: "A 429. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes hatóságok a 2014. január 1 és 2017. december 31. közötti időszakban engedélyezhetik az intézmények számára negyedév végi tőkeáttételi mutató kiszámítását, amennyiben úgy vélik, hogy az intézmények nem rendelkeznek kellően jó minőségű adatokkal ahhoz, hogy a tőkeáttételi mutatót az egy negyedéven belüli havi tőkeáttételi mutatók egyszerű számtani közepeként számítsák ki."

A bank szeretné a 2013. évi pozitív eredményt a szavatoló tőkében a közgyűlési jóváhagyás előtt is figyelembe venni a 2014-es havi, negyedéves jelentésekben (majd ezt a gyakorlatot szeretné alkalmazni az elkövetkezendő években is). Erre az 575/2013/EU rendelet 26.cikkének (2) bekezdése lehetőséget is ad (a bekezdésben szereplő feltételek teljesülése mellett), ha az illetékes hatóságok előzetesen erre engedélyt adnak.
- a fentiek alapján a 2010. évi engedélyhez képest szükséges-e új engedélyt kérni,
- ha igen, akkor ezen előzetes engedély kiadása érdekében az MNB mely területéhez kell fordulni.