Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy a kérelmét, a bejelentését vagy egyéb beadványát az ERA rendszerben elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített ÁNYK űrlapon vagy az MNB honlapján elérhető formanyomtatványon jogosult benyújtani, a jogszabályban mellékletként meghatározott, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével.

Az MNB engedélyezési és bejelentési eljárásaiban alkalmazandó, természetes személyek részére szolgáló ÁNYK űrlapok ezen menüpontból érhetőek el. Az ÁNYK űrlapokhoz csatolni szükséges a jogszabályban mellékletként meghatározott, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumokat is.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide: MNB_eugyint.jar

A Magyar Nemzeti Bank a természetes személyek részére az alábbi űrlapokat teszi közzé a kormányzati portálon a bejelentési kötelezettségeik teljesítéséhez, kérelmeik benyújtásához.

 1. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásához
 2. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásához
 3. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a hiánypótlás teljesítéséhez
 4. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a kérelem vagy annak melléklete kiegészítéséhez vagy módosításához
 5. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételhez
 6. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelemmel kapcsolatos egyéb beadvány benyújtásához
 7. Bejelentő űrlap a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – szavazati jogra vonatkozó –# bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
 8. Űrlap a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság természetes személy részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
 9. Űrlap a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt - az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 10. Űrlap a Tpt. 76. §-ában foglalt - a vételi ajánlat eredményére vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 11. Űrlap a Tpt. 76. §-ában foglalt - a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 12. Űrlap a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében foglalt - a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 13. Ügyletspecifikus vagy eseményalapú bennfentes jegyzék (EU 2016/347 Végrehajtási rendelet I. Melléklet 1. Formanyomtatvány szerint)
 14. Állandó bennfentesek jegyzék (EU 2016/347 Végrehajtási rendelet I. Melléklet 2. Formanyomtatvány szerint)
 15. Vezetők és vezetőkkel szoros kapcsolatban állók ügyletei (EU 2016/523 Végrehajtási rendelet Melléklete)

Az elektronikus űrlapok kitöltésének, beküldésének lépései a következők:

 1. Ellenőrizze, hogy számítógépére telepítve van-e az Általános Nyomtatványkitöltő program JAVA-s változata. Ha nincs, akkor kérjük, hogy töltse le a NAV oldaláról (http://nav.gov.hu/) és az ott található leírás alapján telepítse azt. A nyomtatványok csak a fenti program telepítését követően használhatóak!).
 2. Töltse le a szükséges nyomtatvány telepítő állományát a fenti nyomtatványlistából.
 3. A letöltött űrlapot telepítse számítógépén (ezt a letöltéssel egy időben is megteheti).
 4. Töltse ki az e-űrlapot az Általános Nyomtatványkitöltő programmal, mentse el. Szükség esetén lehetősége van a nyomtatványhoz csatolmányt rögzíteni – ami lehet MS Word 97-2003 formátum (.doc), MS Excel 97-2003 formátum (.xls), Adobe pdf, vagy egyszerű szöveg állomány (.txt) - az Általános Nyomtatványkitöltő program súgójában ismertetett módon.
 5. Jelentkezzen be az Ügyfélkapun.
 6. Az elmentett űrlapot töltse fel az Általános dokumentumfeltöltőn.

Ha Ön kérelemmel fordul az MNB-hez, eljárásunkat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdése és 48. §-a alapján engedélyezési eljárás keretében végezzük. Az MNB az erre irányuló kérelem benyújtásától számított tíz munkanapon belül dönt a vételi ajánlat jóváhagyásáról, vagy ha a kérelem nem alkalmas a jóváhagyásra, legfeljebb három munkanapos határidő kitűzésével előírhatja a jóváhagyásra benyújtott vételi ajánlat, illetve mellékletei kiegészítését, részletezését. A módosított vételi ajánlat jóváhagyásáról az MNB három munkanapon belül határoz. A tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre, hiánypótlásra, kérelem vagy annak melléklete kiegészítésére szabott határidő az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Ha az MNB megállapítja, hogy a bejelentés javítást, kiegészítést vagy dokumentummal történő alátámasztást igényel, ennek teljesítésére a bejelentésre kötelezettet az Ügyfélkapu kézbesítési tárhelyére küldött üzeneten keresztül szólítja fel. A bejelentésre kötelezettnek a javított, módosított adatok bejelentését, illetve az alátámasztó dokumentumok megküldését az MNB részére egy megismételt bejelentés formájában, a jelen elektronikus űrlap kitöltésével és benyújtásával kell teljesítenie. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára és a megfelelő rovatban meg kell jelölni a bejelentés megismételt jellegét.