A Magyar Nemzeti Bank a természetes személyek részére az alábbi űrlapokat teszi közzé a kormányzati portálon a bejelentési kötelezettségeik teljesítéséhez, kérelmeik benyújtásához.

 1. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásához
 2. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásához
 3. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a hiánypótlás teljesítéséhez
 4. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a kérelem vagy annak melléklete kiegészítéséhez vagy módosításához
 5. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásával kapcsolatban a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételhez
 6. Űrlap a természetes személy nyilvános ajánlattevő általi vételi ajánlat jóváhagyására irányuló kérelemmel kapcsolatos egyéb beadvány benyújtásához
 7. Bejelentő űrlap a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – szavazati jogra vonatkozó –# bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
 8. Űrlap a Tpt. 61. § (8) bekezdésében foglalt – a nyilvánosan működő részvénytársaság természetes személy részvényese által a Tpt. 61. § (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
 9. Űrlap a Tpt. 74. § (8) bekezdésében foglalt - az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 10. Űrlap a Tpt. 76. §-ában foglalt - a vételi ajánlat eredményére vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 11. Űrlap a Tpt. 76. §-ában foglalt - a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 12. Űrlap a Tpt. 76/D. § (2) bekezdésében foglalt - a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra vonatkozó - bejelentési kötelezettség természetes személy által történő teljesítéséhez
 13. Ügyletspecifikus vagy eseményalapú bennfentes jegyzék (EU 2016/347 Végrehajtási rendelet I. Melléklet 1. Formanyomtatvány szerint)
 14. Állandó bennfentesek jegyzék (EU 2016/347 Végrehajtási rendelet I. Melléklet 2. Formanyomtatvány szerint)
 15. Vezetők és vezetőkkel szoros kapcsolatban állók ügyletei (EU 2016/523 Végrehajtási rendelet Melléklete)

Az elektronikus űrlapok kitöltésének, beküldésének lépései a következők:

 1. Ellenőrizze, hogy számítógépére telepítve van-e az Általános Nyomtatványkitöltő program JAVA-s változata. Ha nincs, akkor kérjük, hogy töltse le a NAV oldaláról (http://nav.gov.hu/) és az ott található leírás alapján telepítse azt. A nyomtatványok csak a fenti program telepítését követően használhatóak!).
 2. Töltse le a szükséges nyomtatvány telepítő állományát a fenti nyomtatványlistából.
 3. A letöltött űrlapot telepítse számítógépén (ezt a letöltéssel egy időben is megteheti).
 4. Töltse ki az e-űrlapot az Általános Nyomtatványkitöltő programmal, mentse el. Szükség esetén lehetősége van a nyomtatványhoz csatolmányt rögzíteni – ami lehet MS Word 97-2003 formátum (.doc), MS Excel 97-2003 formátum (.xls), Adobe pdf, vagy egyszerű szöveg állomány (.txt) - az Általános Nyomtatványkitöltő program súgójában ismertetett módon.
 5. Jelentkezzen be az Ügyfélkapun.
 6. Az elmentett űrlapot töltse fel az Általános dokumentumfeltöltőn.

Ha Ön kérelemmel fordul az MNB-hez, eljárásunkat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdése és 48. §-a alapján engedélyezési eljárás keretében végezzük. Az MNB az erre irányuló kérelem benyújtásától számított tíz munkanapon belül dönt a vételi ajánlat jóváhagyásáról, vagy ha a kérelem nem alkalmas a jóváhagyásra, legfeljebb három munkanapos határidő kitűzésével előírhatja a jóváhagyásra benyújtott vételi ajánlat, illetve mellékletei kiegészítését, részletezését. A módosított vételi ajánlat jóváhagyásáról az MNB három munkanapon belül határoz. A tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre, hiánypótlásra, kérelem vagy annak melléklete kiegészítésére szabott határidő az ügyintézési határidőbe nem számít bele. Ha az MNB megállapítja, hogy a bejelentés javítást, kiegészítést vagy dokumentummal történő alátámasztást igényel, ennek teljesítésére a bejelentésre kötelezettet az Ügyfélkapu kézbesítési tárhelyére küldött üzeneten keresztül szólítja fel. A bejelentésre kötelezettnek a javított, módosított adatok bejelentését, illetve az alátámasztó dokumentumok megküldését az MNB részére egy megismételt bejelentés formájában, a jelen elektronikus űrlap kitöltésével és benyújtásával kell teljesítenie. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára és a megfelelő rovatban meg kell jelölni a bejelentés megismételt jellegét.