21/1998. (XII. 17.) GM rendelet
a közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól