2021

297/2021. (V. 31.) Korm. rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

2020

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

2019
 
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
 
a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról
 
2018
 
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
 
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által nyújtott várható nyugdíjszolgáltatás előrejelzésére vonatkozó szabályokról
 
a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 
a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről.

 

2017

 
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
 
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
 
egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 

2016

480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

438/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet
a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a fizetési számla váltásáról

262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról

157/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

2015

484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról

460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról

459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

314/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról

295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet
a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról

234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

163/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának kárrendezése során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról

110/2015. (IV. 30.) Korm. rendelet
a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjához a kárrendezés iránti kérelem kormányablakon keresztül történő benyújtásáról

46/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról

45/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a Magyar Nemzeti Bank csoportfelügyelettel kapcsolatos átmeneti felügyeleti feladataival kapcsolatos részletes szabályokról

44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről

43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

2014

363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről

217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről

205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról

87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet
a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

2013

536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól

535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

2011

163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet
a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről

2010

82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről

2009

361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól

153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet
a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

2008

22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet
a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről

2007

399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról

2004

348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet
a tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet
a független biztosításközvetítői és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről

2001

284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól

283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

2000

252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet
a Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet
a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet
a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet
a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

1997

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról

169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet
az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól

47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet
a lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről