Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbiakban megjelenített törvények egy része angol nyelven is elérhető az MNB angol nyelvű oldalán:
http://www.mnb.hu/en/supervision/regulation/legislation

2021

2021. évi LVIII. törvény
a fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról

2020

2020. évi CX. törvény
pénzügyi közvetítőrendszer egyes elemeit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2020. évi LVIII. törvény
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

2020. évi LIV. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról

2019

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
 
a pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról
 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 
a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 
egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
 
az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
 
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
 
 
2018
 
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosításáról
 
 
2017
 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról
 
az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
 
a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
 
egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról
 
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
 
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
 
a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról
 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
 
 
2016
 
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
 
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról
 
2016. évi CXXI. törvény
az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
 
egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról
 
2016. évi CIII. törvény
az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 
2016. évi XC. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
 
2016. évi LXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
 
2016. évi LV. törvény
egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról
 
2016. évi LIII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról
 
2016. évi XLIV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 
2016. évi XV. törvény
a nemzeti otthonteremtési közösségekről
 
2015
 
2015. évi CCXV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 
2015. évi CCXIV. törvény
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről
 
2015. évi CXC. törvény
a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről
 
2015. évi CLXXXIX. törvény
az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről
 
2015. évi CLXXVIII. törvény
a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 
2015. évi CXLVII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
 
2015. évi CXLV. törvény
egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről
 
2015. évi CLXII. törvény
egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról
 
2015. évi CV. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről
 
2015. évi LXXXV. törvény
egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról
 
2015. évi XXXIX. törvény
a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról
 
2014
 
2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről
 
2014. évi LXXVII. törvény
az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről
 
2014. évi XXXVIII. törvény
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
 
2014. évi XL. törvény
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
 
2014. évi XXXVII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről
 
2014. évi XVI. törvény
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 
2014. évi XV. törvény
a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
 
2013
 
2013. évi CCXXXV. törvény
az egyes fizetési szolgáltatókról
 
2013. évi CCXXXVII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 
2013. évi CXXXIX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról
 
2013. évi CXXXV. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
 
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
 
2012
 
2012. évi CXVI. törvény
a pénzügyi tranzakciós illetékről
 
2012. évi CII. törvény
a biztosítási adóról
 
2011
 
2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról
 
2011. évi CXXII. törvény
a központi hitelinformációs rendszerről
 
2011. évi LXXV. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
 
2009
 
2009. évi CLXII. törvény
a fogyasztónak nyújtott hitelről
 
2009. évi LXXXV. törvény
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
 
2009. évi LXII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
 
2009. évi L. törvény
a fizetési meghagyásos eljárásról
 
2009. évi IV. törvény
a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről
 
2008
 
2008. évi CIV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről
 
2008. évi XLVII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 
2007
 
2007. évi CLXXX. törvény
az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
 
2007. évi CLIX. törvény
a viszontbiztosítókról
 
2007. évi CXL. törvény
a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről
 
2007. évi CXXXVIII. törvény
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
 
2007. évi CXXXVI. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 
2007. évi CXVII. törvény
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről
 
2006
 
2006. évi LXIX. törvény
az európai szövetkezetről
 
2006. évi X. törvény
a szövetkezetekről
 
2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 
2005
 
2005. évi CLVI. törvény
a nyugdíj-előtakarékossági számlákról
 
2005. évi XXV. törvény
a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
 
2004
 
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 
2004. évi XLV. törvény
az európai részvénytársaságról
 
2003
 
2003. évi LX. törvény
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
 
2001
 
 
2001. évi XX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
 
2000
 
2000. évi C. törvény
a számvitelről
 
1997
 
1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemről
 
1997. évi LXXXII. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
 
1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról
 
1997. évi LXXX. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 
1997. évi XXX. törvény
a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
 
1996
 
1996. évi CXIII. törvény
a lakástakarékpénztárakról
 
1996. évi XLVIII. törvény
a közraktározásról
 
1994
 
1994. évi XLII. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
 
1993
 
1993. évi XCVI. törvény
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról