Annak érdekében, hogy a szolgáltatók a szolgáltatók a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltakat, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Kit.) előírt, a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztását, valamint a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmát végre tudják hajtani, kötelező jelleggel figyelemmel kell hogy kísérjék az Európai Unió és az ENSZ BT szankciós listáit. Tekintettel, hogy a listák hatálya alá vont személyek és szervezetek köre folyamatosan frissül, a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank, összehangban a Kit. 3. § (5) bekezdésben foglaltakkal, az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatókat a hatályos rendelkezések elérhetőségéről.

Korlátozó intézkedések jogalapja, meghatározása és végrehajtása

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók)

Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa a terrorizmus elleni küzdelem jegyében, valamint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, illetve helyreállítása érdekében korlátozó intézkedések foganatosításáról dönthet. A szankciók alkalmazásának célja közvetlenül, a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, illetve szervezetek gazdasági szempontból történő ellehetetlenítése, erőforrásaik korlátozása. Tekintettel, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben az időtényező kiemelt jelentőséggel bír, így javasolt már az ENSZ BT határozatának kihirdetését követően, de az Európai Unió implementációs folyamatát megelőzően végrehajtani a korlátozó intézkedésekben foglaltakat. Ennek érdekében az alábbi linkeken közvetlen elérhetőek az ENSZ BT és szankciós bizottságainak határozatai, valamint szankciós dokumentumai.

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa feladatai ellátása érdekében felhatalmazáson alapuló szervezeteket (bizottságokat, illetve munkacsoportokat) hozhat létre. A szankciós bizottságok szakmai konzultációval, határozathozatallal, valamint ezek végrehajtását elősegítő szankciós intézkedések kidolgozásával támogatják a Tanácsot céljai elérésében.

ENSZ BT – Szankciós bizottságok

Szankciós Bizottságok Bizottság közvetlen felülete Bizottsági határozatok Szankciós lista
Szomália és Eritrea Szankciós Bizottság link link link
ISIL (Da'esh) Al-Qaida Szankciós Bizottság link link link
1518 Szankciós Bizottság (Iraq) link link link
Kongói Demokratikus Köztársaság Szankciós Bizottság link link link
Szudán Szankciós Bizottság link link link
1636 Szankciós Bizottság (Libanon) link link link
1718 Szankciós Bizottság (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság) link link link
Líbia Szankciós Bizottság link link link
1988 Szankciós Bizottság (Afganisztán) link link link
Bissau-Guinea Szankciós Bizottság link link link
Közép Afrikai Köztársaság Szankciós Bizottság link link link
2140 Szankciós Bizottság (Jemen) link link link
Dél-Szudán Szankciós Bizottság link link link

 

Európai Unió

Az Európai Unió szankciós intézményrendszere egyrészt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) által bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtását szolgálja, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmaz.

Az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedésekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek

Szankciós térkép

Az EU szankciós térképén naprakész általános információk érhetők el azon korlátozó intézkedésekről, illetve szankciókról, melyet az Európai Unió, valamint az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) rendelt el. A térkép azonban nem tér ki az Európai Unió tagállamainak, illetve egyéb, harmadik országoknak nemzeti szankciós listáinak tartalmára. 

EU Sanctions Map