Orosz-ukrán konfliktusra tekintettel elrendelt szankciók

Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt az Európai Unió Tanácsa a közelmúltban számos korlátozó intézkedést tartalmazó rendeletet és határozatot tett közzé. A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók az Európai Unió Tanácsa által publikált, rendszeresen frissített összefoglalóból időrendben tájékozódhatnak a kapcsolódó korlátozó intézkedéseket tartalmazó Európai Uniós joganyagokról és az azokhoz kapcsolódó Tanácsi sajtóközleményekről. Emellett az egyes Európai Felügyeleti Hatóságok és egyéb jogalanyok által az Európai Bizottság számára megküldött, a korlátozó intézkedésekben foglaltakkal összefüggésben értelmezést igénylő kérdések, és az azzal kapcsolatos válaszok a Bizottság honlapján publikált, rendszeresen frissített, az Európai Bizottság által kizárólag angol nyelven publikált honlapon érhetők el a „frequently asked questions” menüpont alatt.

Annak érdekében, hogy a szolgáltatók a szolgáltatók a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltakat, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Kit.) előírt, a pénzeszközök és gazdasági erőforrások uniós jogi aktus által elrendelt befagyasztását, valamint a pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás rendelkezésre bocsátásának uniós jogi aktusban rögzített tilalmát az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra is tekintettel végre tudják hajtani, kötelező jelleggel figyelemmel kell hogy kísérjék az Európai Unió és az ENSZ BT szankciós listáit. Tekintettel, hogy a listák hatálya alá vont személyek és szervezetek köre folyamatosan frissül, a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank, összehangban a Kit. 3. § (5) bekezdésben foglaltakkal, az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatókat a hatályos rendelkezések elérhetőségéről.

Korlátozó intézkedések jogalapja, meghatározása és végrehajtása

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (szankciók)

Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa a terrorizmus elleni küzdelem jegyében, valamint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, illetve helyreállítása érdekében korlátozó intézkedések foganatosításáról dönthet. A szankciók alkalmazásának célja közvetlenül, a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyek, illetve szervezetek gazdasági szempontból történő ellehetetlenítése, erőforrásaik korlátozása. Tekintettel, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben az időtényező kiemelt jelentőséggel bír, így javasolt már az ENSZ BT határozatának kihirdetését követően, de az Európai Unió implementációs folyamatát megelőzően végrehajtani a korlátozó intézkedésekben foglaltakat. Ennek érdekében az alábbi linkeken közvetlen elérhetőek az ENSZ BT és szankciós bizottságainak határozatai, valamint szankciós dokumentumai.

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa feladatai ellátása érdekében felhatalmazáson alapuló szervezeteket (bizottságokat, illetve munkacsoportokat) hozhat létre. A szankciós bizottságok szakmai konzultációval, határozathozatallal, valamint ezek végrehajtását elősegítő szankciós intézkedések kidolgozásával támogatják a Tanácsot céljai elérésében.

ENSZ BT – Szankciós bizottságok

Szankciós Bizottságok Bizottság közvetlen felülete Bizottsági határozatok Szankciós lista
Szomália és Eritrea Szankciós Bizottság link link link
ISIL (Da'esh) Al-Qaida Szankciós Bizottság link link link
1518 Szankciós Bizottság (Iraq) link link link
Kongói Demokratikus Köztársaság Szankciós Bizottság link link link
Szudán Szankciós Bizottság link link link
1636 Szankciós Bizottság (Libanon) link link link
1718 Szankciós Bizottság
(Koreai Népi Demokratikus Köztársaság)
link link link
Líbia Szankciós Bizottság link link link
1988 Szankciós Bizottság (Afganisztán) link link link
Bissau-Guinea Szankciós Bizottság link link link
Közép Afrikai Köztársaság Szankciós Bizottság link link link
2140 Szankciós Bizottság (Jemen) link link link
Dél-Szudán Szankciós Bizottság link link link

A szankciós bizottságok teljes listája itt olvasható

Európai Unió

Az Európai Unió szankciós intézményrendszere egyrészt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) által bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtását szolgálja, másrészt autonóm európai pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket tartalmaz.

  • Európai Bizottság honlap (szankciók): 
    FPI - Sanctions
    Az Európai Bizottság fenti linken elérhető honlapján a „Financial sanctions: Consolidated list” pont alatt érhetők el az Európai Unió érvényben lévő korlátozó intézkedései, valamint az általa elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek köre.

  • Európai Unió érvényben lévő korlátozó intézkedései
    Consolidated list of sanctions
    Ahhoz, hogy hozzáférjen az FSF-nek a korlátozó intézkedéseket tartalmazó platformjához, szüksége van egy "EU Login" fiókra. A regisztrációhoz kövesse a fenti linkre kattintva megjelenő EU Login oldalon található utasításokat.

Az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések

Szankciós térkép

Az EU szankciós térképén naprakész általános információk érhetők el azon korlátozó intézkedésekről, illetve szankciókról, melyet az Európai Unió, valamint az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) rendelt el. A térkép azonban nem tér ki az Európai Unió tagállamainak, illetve egyéb, harmadik országoknak nemzeti szankciós listáinak tartalmára. 

EU Sanctions Map

EU-s szankciók megsértésének bejelentése

Az Európai Bizottság működésbe helyezte az EU-s szankciók megsértésének bejelentését anonim módon lehetővé tevő oldalt, amely az alábbi linken keresztül érhető el:

EU sanctions whistleblower tool (europa.eu)

A rendszerről bővebb információ itt található: EUsanctions - Home (integrityline.com) ?????

Felhívás bizalmi vagyonkezelési tevékenységet érintő EU-s szankciókra

Az MNB ezúton felhívja a figyelmet az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 2022. április 9. napjától hatályos 5m. cikkére (5m. cikk), amely a bizalmi vagyonkezelések vonatkozásában fogalmaz meg korlátozásokat.

Az 5m. (1) bekezdése értelmében, tilos az olyan bizalmi vagyonkezelő vagy hasonló jogi konstrukció nyilvántartásba vétele, számára székhely, üzleti cím, vagy igazgatási cím biztosítása, továbbá menedzsment szolgáltatások nyújtása, amelynek megbízói vagy kedvezményezettjei az 5m. cikk (1) bekezdésében meghatározott orosz származású személyek vagy orosz érintettségű szervezetek, szervek. Az 5m. cikk (2) bekezdése alapján 2022. május 10. napjától tilos eljárni továbbá az 5m. cikk (1) bekezdésében említett bizalmi vagyonkezelés vagy hasonló jogi konstrukció keretében vagyonkezelőként, részvényesi meghatalmazottként, igazgatóként, titkárként vagy hasonló pozícióban, vagy más személy számára lehetővé tenni az ilyen minőségben való eljárást.

Az 5m. cikkében meghatározott tilalom alól az 5m. cikk (4) bekezdése enged kivételt, illetve az (5) bekezdés rendelkezik az engedélykérelmek vonatkozásában.