A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felhívja a szolgáltatók figyelmét, hogy a hatályban lévő hazai jogszabályok az alábbi hivatkozásokon keresztül érhetőek el.

Törvények

Rendeletek

Egyéb kapcsolódó pénzmosás elleni jogszabályok

Hatályon kívül helyezett jogszabályok

A már hatályon kívül helyezett hazai pénzmosási tárgyú jogszabályok az alábbi hivatkozásokon keresztül érhetők el:

2007. évi XLVIII. törvény a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (Hatály: 2007.06.15 – 2021.06.06.)