Tisztelt Adatszolgáltatók!

Tájékoztatjuk az adatszolgáltatókat, hogy 2017. június 26-án hatályát veszítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (régi Pmt.), a témával kapcsolatos szabályozás egy új törvényben, a 2017. évi LIII. törvényben (új Pmt.) került előírásra. A jogszabályi környezet változása érinti a pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatokra vonatkozó, MNB-nek teljesítendő negyedéves adatszolgáltatást (76NPM táblát) is.

A jogszabályi változás csak a kitöltési útmutatóban szereplő jogszabályi hivatkozásokat és a szolgáltatandó adattartalmat érinti, az adatszolgáltatási tábla szerkezetét nem.

Az adatszolgáltatási útmutatóban szereplő jogszabályi hivatkozások – a Pmt. változásával összhangban - az alábbiak szerint módosultak:

Érintett adatszolgáltatási sor 2007. évi törvények 2017. évi törvények Magyarázat
Nem teljes körűen átvilágított ügyfél Pmt. 8. § Pmt. 8-9. § tényleges tulajdonosi nyilatkozat
Pmt. 16. § Pmt. 19. § kiemelt közszereplői nyilatkozat
Egyszerűsített ügyfél átvilágítás Pmt. 12. § Pmt. 15. §  
Fokozott ügyfél átvilágítás Pmt. 14.-17. § Pmt. 16.-21. §  
Ebből kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása Pmt. 16. § Pmt. 19. § kiemelt közszereplői nyilatkozat
Pmt. 4. § Pmt. 4. § (1)-(2) bekezdés
Pmt. 4. § (3) bekezdés
Pmt. 4. § (4) bekezdés
kiemelt közszereplő,
közeli hozzátartozó,
közeli kapcsolatban álló személy
Normál ügyfél átvilágítás Pmt. 7-9. § Pmt. 7-10. §  
Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele Pmt. 18-21. § Pmt. 22-24. §  
Saját bejelentések Pmt. 23. §
Kit. 10. §
Pmt. 30-33. §
Kit. 4. § és 14. § (8) bekezdés
bejelentési kötelezettség
Bejelentésekből 2/4 napra felfüggesztett tranzakciók Pmt. 24. § (4) bekezdés Pmt. 35. § (2) bekezdés bejelentési kötelezettség
Pénzügyi információs egységként működő hatóság kérésére meghosszabbított felfüggesztések Pmt. 24. § (5) bekezdés Pmt. 35. § (3) bekezdés bejelentési kötelezettség
Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés Pmt. 23. §
Kit. 10. §
Pmt. 30-33. §
Kit. 4. § és 14. § (8) bekezdés
bejelentési kötelezettség

 

Budapest, 2017. június 30.

Magyar Nemzeti Bank

Statisztikai Igazgatóság