Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy a kérelmét, a bejelentését vagy egyéb beadványát az ERA rendszerben elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az adott kérelem, bejelentés vagy egyéb beadvány céljára rendszeresített ÁNYK űrlapon vagy az MNB honlapján elérhető formanyomtatványon jogosult benyújtani, a jogszabályban mellékletként meghatározott, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével.

Az MNB engedélyezési és bejelentési eljárásaiban alkalmazandó, természetes személyek részére szolgáló ÁNYK űrlapok ezen menüpontból érhetőek el. Az ÁNYK űrlapokhoz csatolni szükséges a jogszabályban mellékletként meghatározott, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumokat is.

A nyomtatvány letöltéséhez kattintson ide: MNB_eugyint.jar