Tájékoztató a KKV rendszer használatáról a Képző Szervek részére

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015 (XII.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a képző szerv (a továbbiakban: Képző Szerv) és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) közreműködésével zajlik a biztosításközvetítők hatósági képzése és vizsgáztatása.

Az MNB által működtetett, ún. Közvetítői Képző és Vizsgáztató rendszer (továbbiakban: „KKV ” rendszer) használata a hatósági vizsgáztatásban részt vevők feladatát és munkáját kívánja átláthatóbbá, kezelhetőbbé tenni, megkönnyíteni. Ez a rendszer biztosítja a nyilvántartást, illetve a sikeres vizsgázók részére kiállított tanúsítványok előállítását. A rendszer működéséhez a mellékelt .xls file-ok kitöltése és MNB részére történő megküldése szükséges. Az MNB az .xls file-ok mezőit hozzáfűzött megjegyzésekkel, a kitöltéshez szükséges információkkal, magyarázatokkal látta el.

A Képző Szervek a szervezett képzéseiket, az azon előadó oktatókat, a Képző Szerv nevében aláírási jogosultsággal rendelkező (képzési igazolást) aláíró személyeket, a képzési- és vizsgahelyszíneiket, az előre tervezett vizsgaidőpontokat, valamint a konkrét vizsgajelentkezéseket ezen .xls file-ok kitöltésével és MNB részére történő megküldésével teljesítik. Az .xls file-ok használata kötelező, azok hiányos kitöltése, illetve alkalmazásának elmulasztása a kért képzések és vizsgaidőpontok elmaradásához vezethet, mert jelentősen megnehezíti az MNB munkáját. Ezért indokolt a file-okat a lehető legpontosabban, alaposan, figyelmesen kitölteni és használni.

A Képző Szervnek az .xls file elnevezésében, a file nevében jelzett helyen a saját intézménynevét kell feltüntetnie, illetve ahol szükséges, dátumot is meg kell adnia.

1. Intézmények alapadatai

A nyilvántartásba vétel során alkalmazandó file tartalmazza az intézmények alapadatait. Valamennyi Képző Szervnek rendelkeznie kell saját ún. KKV kóddal, melyet az MNB biztosít. Erre a kódra kell hivatkozni bármilyen változás bejelentése esetén, és az .xls file-t kitöltve meg kell küldeni az MNB részére.

Fontos! A Képző Szerv intézményi alapadatainak változását 2018. január 1-től E-ügyintézés keretében, az ERA rendszeren keresztül köteles bejelenteni, a változástól számított 8 napon belül.

Az ERA rendszer használatához szükséges regisztrációs felület az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://era.mnb.hu/ERA.WEB/RegDb/Registration

A Képző Szerv neve és székhelyének adatai nem módosíthatóak az .xls táblával. A Képző Szervhez tartozó egyéb entitások, mint például a képzési helyszínek, vizsga helyszínek, oktatók, stb. is KKV kóddal rendelkeznek majd, amelyeket a további .xls file-ok kitöltésekor használni szükséges.

A Képző Szerv KKV kódját megtalálja az MNB honlapján, amely az alábbi linken érhető el:
https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/egyeb_piaci_szereplok/reszletek?in=KepzoSzervekBKKV

2. Képzés

A képzések hasonlóképpen ún. KKV kóddal fognak rendelkezni, amelyet a képzés elnevezésű .xls file kitöltését követően biztosít az MNB.

A képzések KKV kódjaihoz szükséges a megfelelő adatok értelemszerű kitöltése és megküldése az MNB részére a hatosagikepzes@mnb.hu e-mail címre. A képzéseket előzetesen kell bejelenteni az MNB-nél.

Figyelem! Az NGM Rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a képző szerv a képzések időpontját az MNB részére előre bejelenti. Egy file-ban kizárólag egy képzést és annak adatait lehet bejelenteni.

3. Tervezett vizsga bejelentés

A Képző Szerv kizárólag az MNB által meghatározott vizsgaidőpontokra szervezhet hatósági vizsgát, így az előre tervezett vizsgaidőpontok megadásánál erre figyelemmel kell lenni. Az MNB által meghatározott vizsgaidőpontok az alábbi linken érhetők el:

http://www.mnb.hu/felugyelet/hatosagi-vizsga/biztositaskozvetitoi

A tervezett vizsga bejelentés .xls file-t használva a Képző Szerv, az általa előre tervezett vizsgaidőpontokhoz KKV kódot kap az MNB-től, amely kódot a vizsgára való konkrét jelentkezéskor a későbbiekben a vizsga jelentkezés file-ban (4. pont) alkalmaznia kell. Ebben a file-ban kizárólag az időpontokat és a helyszíneket (az 1. pontban szereplő intézmények alapadatai .xls file beküldésekor kapott vizsgahelyszín KKV kódok használatával) lehet megjelölni konkrét jelentkezők nélkül.

Figyelem! A vizsgára történő jelentkezést megelőzően a Képző Szervnek minden esetben ún. tervezett vizsga KKV kódot kell kérnie az MNB-től a hatosagikepzes@mnb.hu e-mail címre történő megküldéssel.

4. Jelentkezés vizsgára

A Képző Szerv ezen .xls file kitöltésével és az MNB részére az ERA rendszeren keresztül történő megküldésével, valamint az NGM rendelet 14. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok egyidejű papíron történő beküldésével tud az adott – a korábban jelzett és kóddal rendelkező – vizsgaidőpontra jelentkezni. A vizsgára jelentkezésnél a jelentkezők KKV azonosítóját csak abban az esetben kell kitölteni, ha pótvizsgázóról vagy elutasított vizsgázóról van szó, illetve olyan ún. „különbözeti” vizsgázóról, aki a függő biztosításközvetítői hatósági vizsgát az NGM rendelet alapján tette le, tehát már részt vett korábban képzésen és vizsgán.

Fontos! Egy csoport egy vizsgaidőpontra történő jelentkezése egy file kitöltését igényli. (Külön file kitöltését igényli, ha a független és különbözeti vizsgák egy időpontban és egy helyen történnek.)