A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80. § (1) bekezdése szerint ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy

a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,

b) a jogutód nem ismert,

c) az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy

d) a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 92. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben hirdetményi úton (is) közli döntését.

Az MNB továbbá hirdetményt tesz közzé az Mnbtv. 95. § (2) bekezdése alapján az általa kötött hatósági szerződésről.

A Ket. 80. § (1) bekezdésében, az Mnbtv. 92. § (2) bekezdésében vagy az Mnbtv. 95. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a hirdetményi közzététel ezen az oldalon valósul meg.