Tisztelt Érdeklődő!

Az MNB (Felügyelet) befektető-védelmi feladataira, továbbá vizsgálatai során szerzett tapasztalataira tekintettel kiemelt célnak tartja a befektetők megfelelő színvonalú tájékoztatását. Ezen cél teljesítése érdekében, hasonlóan az elmúlt évekhez, idén is publikálja a nyilvános befektetési alapok adott évi költségterhelésére vonatkozó mutatószámokat. Az MNB (Felügyelet) fontosnak tartja a befektetők informálását a nyilvános befektetési alapokhoz kapcsolódó közvetett költségek összetételéről, nagyságáról, mivel – az alapkezelők által kötelezően közzétett hozam-kockázat adatokon túl – ezek is jelentős információt hordoznak a befektetők meglévő megtakarításainak értékelésekor, s jövőbeni befektetési döntésük meghozatalakor.

A teljes költséghányad mutatót (TER) megvizsgálva látható, hogy az alacsony átlagos költséghányadú alapok közé a kamatozó eszközöket preferáló, kötvényjellegű eszközökbe befektető kötvény alapok tartoznak – ilyenek a likviditási, a pénzpiaci, a rövid, a hosszú és a szabad kötvényalapok. A tőkevédett alapok esetében a teljes költséghányad mutató alacsony voltát az alapok befektetési stratégiája, üzleti modellje indokolja, mivel esetükben az indulás évében merülnek fel jelentősebb költségek. A magasabb kockázati profilú befektetési politikát követő alapok esetében – ilyen a részvényalap, az abszolút hozamú alap – a magasabb átlagos TER mutatót a többlet szakértelmet igénylő befektetési tevékenység indokolja. A kötvény-, a vegyes-, a tőkevédett és a részvényalapok esetében az átlagos TER mutatók az elmúlt öt évben trendszerűen csökkentek, miközben az ingatlanalapoknál inkább növekedés volt megfigyelhető, összhangban az ingatlanalapok iránt megnyilvánuló kereslettel.