Tisztelt Érdeklődő!

Az MNB (Felügyelet) befektető-védelmi feladataira, továbbá vizsgálatai során szerzett tapasztalataira tekintettel kiemelt célnak tartja a befektetők megfelelő színvonalú tájékoztatását. Ezen cél teljesítése érdekében, hasonlóan az elmúlt évekhez, idén is publikálja a nyilvános befektetési alapok 2020. évi költségterhelésére vonatkozó mutatószámokat. Az MNB fontosnak tartja a befektetők informálását a nyilvános befektetési alapokhoz kapcsolódó közvetett költségek összetételéről, nagyságáról, mivel – az alapkezelők által kötelezően közzétett hozam-kockázat adatokon túl – ezek is jelentős információt hordoznak a befektetők meglévő megtakarításainak értékelésekor, s jövőbeni befektetési döntésük meghozatalakor. A táblázat csak azon nyilvános befektetési alapok adatait tartalmazza, amelyek 2020 előtt kezdték meg működésüket és 2020-ban még elérhetőek voltak a befektetők számára.

A teljes költséghányad mutatót (TER) megvizsgálva látható, hogy az alacsony átlagos költséghányadú alapok közé a kamatozó eszközöket preferáló, kötvényjellegű eszközökbe befektető kötvényalapok tartoznak – ilyenek a likviditási, a pénzpiaci, a rövid, a hosszú és a szabad kötvényalapok. A tőkevédett alapok esetében a teljes költséghányad mutató viszonylag alacsony voltát az alapok befektetési stratégiája, üzleti modellje indokolja, mivel esetükben az indulás évében merülnek fel jelentősebb költségek. A magasabb kockázati profilú befektetési politikát követő alapok esetében – ilyen a részvényalap, az abszolút hozamú alap, az ingatlanalap – a magasabb átlagos TER mutatót a többletszakértelmet igénylő befektetési tevékenység indokolja.

A kötvényalapoknál és a részvényalapoknál a TER mutatók átlaga az előző évhez képest valamelyest emelkedett, de nem érte el a 2018-as, illetve korábbi évek értékeit. A vegyes alapok esetében a TER mutatók átlagának trendszerű csökkenése tovább folytatódott 2020-ban.  A tőkevédett alapoknál a TER mutatók átlaga növekedett az előző évhez képest, alapvetően az alapok állománycsökkenésének eredményeképpen, miközben az abszolút hozamú alapok  TER mutatóinak átlaga gyakorlatilag nem változott 2020-hoz viszonyítva.