Budapest, 2017. február 16. – Az MNB fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytat az Invest and Trade Kft. befektetési függő ügynöknél, és soron kívül információkat kért a társaság itthon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó megbízójáról a ciprusi pénzügyi felügyelettől. A vizsgálat célja tisztázni, hogy az ügynökcég – amint azt fogyasztók jelezték – valóban agresszív, félrevezető termékértékesítési gyakorlatot folytat-e.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytat a budapesti székhelyű Invest and Trade Pénzügyi Tanácsadó és Marketing Kft. (Invest and Trade Kft.) tevékenysége kapcsán. A vizsgálat során a jegybank azt kívánja áttekinteni, hogy a társaság működése során megsérti-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényt.

Az Invest and Trade Kft. az itthon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó ciprusi befektetési vállalkozás, a Goldenburg Group Limited függő ügynöke. Az MNB folyamatos monitoring tevékenysége során észlelte az ügynökcég – hazai közösségi oldalakon végzett – tevékenységét, amelynek több eleme felvetheti az agresszív, megtévesztő termékértékesítés gyanúját. Ezt több, a jegybankhoz beérkezett fogyasztói panasz, kifogás is megerősítette. Mindezek alapján nem zárható ki, hogy a függő ügynök üzleti tevékenysége akár egy csehországi szolgáltató társaság korábban felügyeleti intézkedéssel sújtott magyarországi ügynökeinek gyakorlatával vethető össze.

A fogyasztóvédelmi aggályokat felvető ügy kapcsán a jegybank – vizsgálata mellett – jogsegélyszolgálat keretében haladéktalanul információkat kért a ciprusi pénzügyi felügyeleti hatóságtól (Cyprus Securities and Exchange Comission, CYSEC) a hazai függő ügynök megbízójának státuszára vonatkozóan. A Goldenburg Group Ltd. prudenciális (üzleti megbízhatósági) felügyeletét ugyanis az európai uniós szabályok szerint a CySEC látja el, aki ügynökéért is felelősséggel tartozik.

Az MNB az uniós szabályok szerint ugyanakkor fogyasztóvédelmi vizsgálat keretében felléphet a magyarországi fogyasztók érdekei és a közjó védelmében. A jegybank e jogosítványával ezen ügy kapcsán, és minden további hasonló esetben élni fog.

Az MNB egyúttal felszólítja az Invest and Trade Kft. tevékenysége nyomán esetleges kárt szenvedett vagy panasszal élni kívánó befektetőket, fogyasztókat, hogy észrevételeiket haladéktalanul juttassák el írásban, telefonon vagy személyesen a jegybank ügyfélszolgálatára.

Magyar Nemzeti Bank