A mai napon közzétételre került az MNB honlapján a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019. (IV.1). MNB ajánlás, melynek célja, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer szereplői számára gyakorlati útmutatást adjon a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéből eredő kockázatok kezeléséhez, valamint a vonatkozó nemzeti és európai uniós jogszabályokban, egyéb szabályozó eszközökben foglalt rendelkezések egységes alkalmazásához. Az ajánlás 2019. május 1-től alkalmazandó. Ettől az időponttól hatályát veszti a korábbi, 2/2017. MNB ajánlás.