A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezetésével a felügyeleti szervek és egyéb hatóságok bevonásával elkészült a 2015. évben kiadott Nemzeti Kockázatértékelés (NRA) 2017. évi felülvizsgálata, amelynek célja a pénzmosás, az egyes vagyont generáló bűncselekmények, illetve a terrorizmus finanszírozás kockázatainak újbóli azonosítása és értékelése. Összeállításra került továbbá az NRA szolgáltatói verziójának végleges változata, melyet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó pénzügyi intézmények az MNB-nél igényelhetik.

A Pmt. 27.§ (6) bekezdése alapján a Pmt. hatálya alatt álló szolgáltatók a belső kockázatértékelésük elkészítéséhez, továbbá a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében kötelesek figyelembe venni az NRA eredményét.

Az MNB a piaci szereplők szakmai támogatása érdekében az MNB felügyelete alatt álló szolgáltatók részére – egy „sorvezetőként” elkészített, kockázati tényezőket tartalmazó – mintadokumentumot dolgozott ki, mely ezen hivatkozáson keresztül érhető el.

Az NRA nem nyilvános, azt kizárólag a szolgáltatók ismerhetik meg. A szolgáltatók a dokumentumokat nem adhatják ki harmadik személynek, ugyanakkor – a jogosulatlan személyek hozzáférését kizáró kezelés mellett – bármely szolgáltató megismerheti tartalmát. Az MNB felügyeletet ellátó szervként az NRA-t, valamint a mintadokumentumot a felügyelete alá tartozó pénzügyi intézmények részére elérhetővé teszi.

Az NRA az alábbi kérelem és nyilatkozat kitöltésével és az aláírt példány elektronikus levélben az ibenyik@mnb.hu e-mail címre történő megküldésével igényelhető.