A Pénzügyminisztérium (jelenleg GFM) vezetésével a felügyeleti szervek és egyéb hatóságok bevonásával elkészült a 2017. évben kiadott Nemzeti Kockázatértékelés (NRA) 2021-2022. évi felülvizsgálata, amelynek célja a pénzmosás, az egyes vagyont generáló bűncselekmények, illetve a terrorizmus finanszírozás kockázatainak újbóli azonosítása és értékelése. Az NRA-t a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó MNB által felügyelt intézmények az MNB-nél igényelhetik. Kérjük az NRA-t annak érzékenységére tekintettel bizalmasan kezelni.

A Pmt. 27. § (6) bekezdése alapján a Pmt. hatálya alatt álló szolgáltatók a belső kockázatértékelésük elkészítéséhez, továbbá a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében kötelesek figyelembe venni az NRA eredményét. Az MNB felügyeletet ellátó szervként az NRA-t a felügyelete alá tartozó pénzügyi intézmények részére elérhetővé teszi, valamint az NRA és a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról szóló 15/2022. (IX. 15.) MNB ajánlás mellett, egy Kockázatértékelési segédletet is közzétesz (Segédlet a belső kockázatértékelés elkészítéséhez + MNB ajánlás). Az NRA nem nyilvános, azt kizárólag a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók ismerhetik meg. A szolgáltatók a dokumentumokat nem adhatják ki harmadik személynek, ugyanakkor – a jogosulatlan személyek hozzáférését kizáró kezelés mellett – bármely szolgáltató megismerheti tartalmát.

Az NRA az alábbi kérelem és nyilatkozat kitöltésével és az aláírt példány elektronikus levélben az ibenyik@mnb.hu e-mail címre történő megküldésével igényelhető.