1. Melyek a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez a védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldésének gyakorlati szempontjai?

A bejelentés védelemmel ellátott elektronikus üzenet útján, az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramon belül kitöltendő nyomtatvány felhasználásával történik. A védelemmel ellátott elektronikus üzenet beküldése az ÁNYK keretrendszerben kitölthető a VPOP_PMT17 vagy VPOP_PMT17XML nyomtatvány kitöltésével teljesíthető.

(https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/Pmt_Kit_elektronikus_bejelentes/Pmt_Kit_elektronikus_bejelentes_PMT17.html)

A bejelentés teljesítéséhez szükséges megadni a szolgáltató nevét, adószámát, típusát, a kijelölt személy nevét, az ügyfél azonosító adatait, a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, vagy körülmény részletes leírását, a szolgáltató által megtett intézkedéseket. A bejelentés megküldésekor hatályos Pmt. rendelkezései alapján, elvárás, hogy valamennyi az ügyfél-átvilágítási intézkedések során kötelezően rögzítendő adatot szerepeltessen a nyomtatványon.

A pénzügyi információs egységként működő Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: FIU) 2021 februárjában egy új informatikai rendszert, a Pénzmosás Elleni Komplex Informatikai Rendszert (a továbbiakban: PEKIR) vezet be. A jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, a bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítése, valamint a rendszer hatékony működése érdekében a bejelentésekkel kapcsolatos alábbi elvárásokra hívjuk fel a figyelmet.

  • Ha egy adat magadása kötelező, a „nincs adat” vagy „N/A” érték a nyomtatványon nem rögzíthető. Az ügyletfelfüggesztés tényét a nyomtatványon kizárólag az erre a célra kialakított mezőben lehet jelezni, más – például a tényállás – mezőben a felfüggesztett ügyletre vonatkozó jelzés nem szerepeltethető.
  • A tranzakciós adatokat a szolgáltató lehetőség szerint Excel fájlban küldje meg. Törekedni kell arra, hogy egy Excel fájl egy fizetési számlára vonatkozó információt tartalmazzon. Kerülni kell az egy Excel táblán belül több munkalapon, különböző, nem beazonosítható fizetési számlák megküldését.
  • Ha az Excel fájlban egyértelműen nem beazonosítható a fizetési számla tulajdonosának neve, a fizetési számla száma, a devizanem, akkor egy „Alapadatok” munkalapot kell készíteni. A munkalapról részletes információ a VPOP_PMT17 nyomtatvány kitöltési útmutatójában található.
  • Ha a tranzakciós adatokat tartalmazó Excel-fájl szerkezetét a szolgáltató módosítani kívánja, akkor az új fájlszerkezetet a módosítás előtt meg kell küldenie az FIU részére.
  • A VPOP_PMT17 nyomtatvány 1/A) Bejelentés lapján szereplő „A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény" mezőben maximum 999 karakter szerepelhet. Ha a mező mérete nem elegendő, egy Tényállás.doc(x) elnevezésű Word csatolmányban küldheti meg a felmerült adatokat, tényeket, körülményeket. A fájlnévben egyéb információt (bejelentett neve, azonosítószám) nem kell szerepeltetni.
  • A VPOP_PMT17 nyomtatványon kizárólag a Pmt-ben meghatározott esetekben tüntethető fel a Pmt. 14. § szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések alapján rendelkezésre álló adatkör.

A bejelentés FIU részére történő továbbításáig nem teljesíthető az ügylet. Amennyiben az ügylet nem teljesítése nem lehetséges, vagy a bejelentésnek az ügylet végrehajtását megelőző teljesítése a kedvezményezett nyomon követését veszélyeztetné, a kijelölt személy az ügylet végrehajtása után továbbítja a bejelentést.

A bejelentéshez mellékelni kell a rendelkezésre álló, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény meglétét alátámasztó, rendelkezésre álló dokumentumokat.

Az FIU kérheti a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény kiegészítését, mely megkeresést teljesíteni kell (VPOP_PMT17MEG nyomtatvány).

***