A Magyar Nemzeti Bank részére egyre több kérdés érkezik a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelet pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.), valamint ezen törvények felhatalmazása alapján kiadott 26/2020. (VIII.25.) MNB rendelet rendelkezéseinek értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban.

Az MNB számára is fontos az egységes jogalkalmazás elősegítése, ennek érdekében a hozzá beérkezett kérdések és az azzal kapcsolatban kialakított felügyeleti álláspontok szerkesztett formában, témakörönként rendszerezve kerülnek közzétételre. Felügyeleti tevékenységgel összefüggő segédlet készítésére jellemzően jogszabályi rendelkezések értelmezése, vagy keretjellegű normatív rendelkezések tartalommal való feltöltése vonatkozásában kerül sor. Ennek keretében az MNB célja az, hogy a jogi normák által nem szabályozott kérdésekben, vagy többféleképpen értelmezhető, adott esetben egymásnak ellentmondó jogi szabályozás esetén elsődlegesen saját álláspontját ismertesse a jogértelemzést kérő személyek részére annak érdekében, hogy ezen jogértelmezést kérő személy az MNB – nem kötelező erejű – állásfoglalása ismeretében kialakíthassa saját jogi álláspontját. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen segédlet kiadása nem mentesíti a Társaságot saját jogi álláspontja kialakításának szükségessége és az ezért fennálló felelősség alól.

A Magyar Nemzeti Bank nem válaszol közvetlenül a kérdés feltevőjének, a válaszokat anonim módon, rendszeres jelleggel teszi közzé honlapján. Emellett kizárólag azon kérdések kerülnek megválaszolásra, melyek a piaci szereplők számára releváns információkat tartalmaznak, a hazai egységes jogalkalmazás elősegítését célozzák, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a rendelkezésére álló információk és hatásköre alapján módjában áll azokat megválaszolni.

Az MNB elkezdte a jogszabályi változások miatt korábbi válaszainak felülvizsgálatát, amelyet folyamatosan tesz közzé az érdekeltek számára!

További jogértelmezési kérdések és válaszok itt találhatók

KÉRDÉS/VÁLASZCSOPORTOK: