1. Felfedés tilalma, csoporton belüli és szolgáltatók közötti adatmegosztás

 A Pmt. 54. § (3) bekezdése 2020. január 10-e óta hatályos módosítása eredményeképpen a felfedés tilalma alóli kivételek köre szűkült, annyiban, hogy az külön feltételek nélkül már csak csoporton (Pmt. 3. § 6. pont) belül érvényesül. A csoportot nem képező, egymástól független szervezetek a felfedés tilalmának megszegése nélkül csak az 54. § (5) bekezdésében meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetén oszthatnak meg információt.