Miként kell teljesíteni a Pmt. 80. § (5) és (6) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettséget 2021. március 1-ig a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél, illetve a bizalmi vagyonkezelő ügyfél tényleges tulajdonosára vonatkozóan?

A Pmt. 25. § (1) bekezdésének jelenleg hatályos időállapota alapján a szolgáltató a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél, illetve a bizalmi vagyonkezelő ügyfél tényleges tulajdonosára vonatkozóan a 9. § alapján rögzített és ellenőrzött adatokat köteles haladéktalanul továbbítani az adatok tárolása céljából jogszabály alapján létrehozott központi nyilvántartás számára, feltéve, hogy az adatok e központi nyilvántartásban nem szerepelnek. Emellett a Pmt. e kötelezettség teljesítésére egy konkrét határidőt is rögzít. A Pmt. 80. § (5) és (6) bekezdésében foglalt átmeneti rendelkezésekkel összefüggésben a szolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettség 2021. március 1-ig történő teljesítésére köteles.

A Pénzügyminisztérium részéről érkezett tájékoztatás alapján a Pmt. szerint létrehozandó központi nyilvántartás hiányában a fenti rendelkezések természetesen egyelőre nem lesznek teljesíthetők, így a szolgáltatóknak adatszolgáltatási kötelezettségük nincs, következésképpen a vonatkozó jogszabályi környezet felállításáig joghátránnyal, szankcióval sem kell szembenézniük a fenti határidőre teljesítendő adatszolgáltatás elmulasztása miatt.