Az MNB a törvényi előírásoknak megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló egységes szabályzatot készít a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző szolgáltatók részére. A szabályzatot az azt elfogadó bizalmi vagyonkezelő a szervezeti és működési sajátosságainak megfelelően köteles kiegészíteni a 9.sz. mellékletében foglaltakkal. A szabályzat a belső kockázatértékeléssel együtt alkalmazható. A belső kockázatértékelés elkészítéséhez a szabályzat mellékletét képező, a honlapon külön dokumentumként közzétett Mintadokumentum nyújt segítséget a bizalmi vagyonkezelők részére.

A 2020. december előtt kiadott archív egységes szabályzatok