Az MNB rendkívüli adatszolgáltatást rendelt el a lejárati összhangra vonatkozó adatszolgáltatás (C_66.01) tárgyában a 680/2014. EU rendelet vonatkozó előírásainak hatálya alá nem tartozó intézmények számára. Az adatszolgáltatás gyakoriságának megállapítása a 2016. évi auditált mérlegfőösszeg alapján meghatározott piaci részesedés figyelembevételével történt.

Az adatszolgáltatást első alkalommal 2018. március 31. napi vonatkozási időpontra

  • havi gyakoriságú adatszolgáltatási kötelezettség esetén legkésőbb 2018. április 16. napjáig,
  • negyedéves gyakoriságú adatszolgáltatási kötelezettség esetén legkésőbb 2018. május 14. napjáig,

ezt követően pedig az adatszolgáltatási kötelezettség visszavonásáig

  • a havi rendszerességgel jelentő hitelintézeteknek a hónap utolsó naptári napjára vonatkozóan, a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig
  • a negyedéves rendszerességgel jelentő hitelintézeteknek, a negyedév utolsó naptári napjára vonatkozóan, az első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig, a második, harmadik és negyedik negyedév tekintetében tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig,

elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB felügyeleti célú adatok beküldésére szolgáló rendszerén keresztül kell megküldeni az MNB részére.

A rendkívüli adatszolgáltatásra kötelezett hitelintézetek köre, az adatszolgáltatás táblái, a kitöltési útmutató és a táblához kapcsolódó ellenőrzési szabályok az alábbiakban tekinthető meg: