Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA közzétette végleges iránymutatását a saját LGD becslést alkalmazó intézmények által figyelembe vehető hitelkockázat-csökkentő fedezetekre vonatkozóan

nyomtatás

2020. május 6.

Az Európai Bankhatóság (EBA) közzétette a hitelkockázat-mérséklésről (CRM) szóló végleges iránymutatását a fejlett belső minősítési (A-IRB) megközelítéssel összefüggésben. Ezek az iránymutatások, amelyek az EBA IRB módszerre vonatkozó szabályozási felülvizsgálatának részét képezik, arra irányulnak, hogy megszüntessék a CRM területén még megmaradt jelentős eltéréseket, amelyek a különböző felügyeleti gyakorlatoknak vagy a bankspecifikus döntéseknek tulajdoníthatók. Ezek az iránymutatások kiegészítik a CRM-ről szóló EBA-jelentést, amely a sztenderd módszerre (SA) és  a belső minősítésen alapuló alapmódszerre (F-IRB) összpontosít.

Az iránymutatások tisztázzák a tőkekövetelmény rendeletben (CRR) az A-IRB módszert alkalmazó intézmények számára jelenleg meghatározott CRM-rendelkezések alkalmazását, különösen az intézmények rendelkezésére álló CRM-technikák – nevezetesen az előre rendelkezésre bocsátott és előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek (pl. biztosítékok és garanciák) – elismerhetőségi követelményeit.

Az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek esetében az iránymutatás a sztenderd módszert (SA) és belső minősítésen alapuló alapmódszert (F-IRB) alkalmazó intézményekre vonatkozó jogi érvényesíthetőségi  és biztosítékértékelési követelmények leképezéséről rendelkezik. Külön iránymutatást nyújt továbbá a nem ingatlan típusú dologi biztosítékokról, amelyek esetében a jogi érvényesíthetőség értékelése különösen nagy kihívást jelent.

Az iránymutatás azt is tisztázza, hogy az intézmények hogyan ismerhetik el a tőkekövetelmény-számításban a CRM-technikák hatásait. Különösen az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek esetében tisztázzák azokat a módszereket, amelyek az intézmények rendelkezésére állnak a hitelkockázati fedezetek hatásainak figyelembevételére a kockázatiparaméter-becsléseikben. Ezen túlmenően az iránymutatás tisztázza, hogy a nettósításon alapuló hitelkockázati fedezetek hatásait hogyan lehet figyelembe venni.

Ez az iránymutatás kiegészíti a PD-becsléséről, LGD-becsléséről és a nemteljesítő kitettségek kezeléséről szóló EBA-iránymutatásokat, amelyek pontosítják, hogy hogyan kell az LGD-becslésekben figyelembe venni a biztosítékok (azaz a nettósítástól eltérő, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek) hatásait.

Az EBA 2022. január 1-ig egy évvel meghosszabbította ezen iránymutatás végrehajtásának határidejét, hogy összhangba kerüljön az EBA IRB-ütemtervre vonatkozóan elért eredményekről szóló jelentésében foglalt javaslattal.

Jogalap, végrehajtás és következő lépések

Ezt az iránymutatást az 1093/2010/EU rendelet (EBA alapító rendelet) 16. cikkével összhangban dolgozták ki, amely felhatalmazza a Hatóságot, hogy iránymutatásokat adjon ki valamennyi illetékes hatóságnak vagy valamennyi pénzügyi intézménynek, és ajánlásokat küldjön egy vagy több illetékes hatóságnak vagy egy vagy több pénzügyi intézménynek a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerén (ESFS) belüli következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok kialakítása, valamint az uniós jog közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása érdekében.

Az iránymutatásokat legkésőbb 2022. január 1-jétől kell alkalmazni, de a korábbi végrehajtást ösztönzik. Az intézményeknek már az implementáció korai szakaszában együtt kell működniük illetékes hatóságaikkal a megfelelő végrehajtási terv meghatározása érdekében, beleértve szükség esetén a jelentős modellváltoztatások felügyeleti értékelésének és jóváhagyásának ütemtervét is.

DOKUMENTUMOK

LINKEK

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem