Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az EBA publikálja az intézmények 3. pillér szerinti nyilvánosságra hozataláról szóló átfogó ITS-tervezetet és a felügyeleti adatszolgáltatásról szóló ITS felülvizsgált végleges tervezetét (3.0. keretr

nyomtatás

2020. június 24.

A nyilvánosságra hozatali ITS leképezi a CRR2 által bevezetett új követelményeket, és célja a piaci fegyelem megerősítése az intézmények nyilvánosságra hozatali folyamatai következetességének és összehasonlíthatóságának növelésével.

A naprakésszé tett adatszolgáltatási keretrendszer tükrözi a CRR változásait, és új adatszolgáltatási követelményeket vezet be a nettó stabil finanszírozási mutatóra és a partnerkockázatra.

Új arányossági intézkedések kerültek bevezetésre, különösen a kis és nem összetett intézményekre vonatkozóan.

Az Európai Bankhatóság (EBA) publikálta az intézmények nyilvánosságra hozatali folyamatairól szóló új végrehajtási technikai standardokat és a felülvizsgált felügyeleti adatszolgáltatási ITS-tervezetet, amely leképezi a módosított tőkekövetelmény-rendeletben (CRR2) és a Prudential Backstop-rendeletben bevezetett változtatásokat. A két ITS publikálása jelentős előrelépést jelent a piaci fegyelem előmozdítása felé az érdekelt felek továbbfejlesztett és összehasonlítható nyilvánosságra hozatalai révén, valamint az adatszolgáltatási követelményeknek a felügyeleti hatóságok kockázatértékelési igényeivel való összehangolása felé.

A CRR2 számos kulcsfontosságú intézkedést hajt végre, például a nettó stabil forrásellátottsági mutatót, a tőkeáttételi mutatót és a nagykockázatokat, valamint új nyilvánosságra hozatali követelményeket vezet be az intézményekre minden prudenciális témában. Ezeket az átfogó közzétételi és adatszolgáltatási ITS-eket a nyilvánosságra hozatalra és a felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó Kockázatcsökkentési Csomagról szóló EBA-ütemterv keretében publikálták.

A nyilvánosságra hozatali ITS optimalizálja a hitelintézetek számára a 3. pillér szabályozási keretrendszerét azáltal, hogy egyetlen átfogó csomagot biztosít, amely összefogja az összes korábbi szabályozást, és magában foglalja az összes prudenciális nyilvánosságra hozatalt, ezáltal megkönnyítve az intézmények általi végrehajtást, és javítva az ilyen információk felhasználói számára az egyértelműséget. Az ITS a nyilvánosságra hozatalt oly módon hajtja végre, hogy a piaci szereplők elegendő és összehasonlítható információval rendelkezzenek az intézmények kockázati profiljának értékeléséhez, összhangban a Bázeli Bizottság 3. pillérben foglalt szabványaival és az intézmények nyilvánosságra hozatalának fokozott szabványosításával. Ez megerősíti a piaci fegyelmet, mint végső célt. A „kis és kevésbé összetett intézmények” és a „nagy intézmények” CRR2 meghatározásai támogatják a 3. pillér szerinti nyilvánosságra hozatal arányosságát. Emellett az ITS küszöbértékeket is tartalmaz a nagy bankok kockázati profiljuk alapján történő további közzétételének lehetővé tételére.

Az adatszolgáltatási ITS tükrözi a CRR2 és a Prudential Backstop rendelet által bevezetett változásokat, és új adatszolgáltatási követelményeket tartalmaz a partnerkockázatra és a nettó stabil forrásellátottsági mutatóra, a nemteljesítő kitettségek minimális fedezettségére és az adatszolgáltatás különböző területeinek változásaira, beleértve a szavatolótőkét, a hitelkockázatot, a nagykockázatokat, a tőkeáttételi mutatót, a FINREP és a G-SII indikátorokat.

Ezek az ITS-ek számos arányossági intézkedést tartalmaznak, beleértve a kis és nem összetett intézményekre vonatkozó egyszerűsített nettó stabil forrásellátottsági mutató adatszolgáltatást. Ezek az ITS-ek a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet helyébe lépnek, és lehetőséget kínálnak az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények közötti összhang javítására annak érdekében, hogy elősegítsék az intézmények mindkét követelménynek való megfelelését.

Bevezetés és vonatkozási időpont

Az első nyilvánosságra hozatali és adatszolgáltatási vonatkozási időpont 2021. június 30.

Jogalap és a következő lépések

A közzétételre vonatkozó ITS-t az 575/2013/EU rendelet 434a. cikkében foglalt felhatalmazással összhangban dolgozták ki.

A felügyeleti adatszolgáltatási ITS-t az 575/2013/EU rendelet 430. cikkében foglalt felhatalmazással összhangban dolgozták ki. Ez a végleges ITS-tervezet a 680/2014/EU rendelet helyébe lép.

A megfelelő adatszolgáltatási technikai csomag publikálására, beleértve az adatpont-modellt (DPM), a validációs szabályokat és az XBRL taxonómiát, várhatóan 2020 nyár végén kerül sor.

A két ITS a kvantitatív adatok konzisztenciájának biztosításával került kidolgozásra, és a nyilvánosságra hozatal és az adatszolgáltatás közötti megfeleltetés felülvizsgált változatát az intézmények rendelkezésére fogják bocsátani az intézmények követelményeknek való megfelelésének megkönnyítése és a nyilvánoságra hozott információk minőségének javítása érdekében. Mindkét végleges ITS-tervezetet benyújtották az Európai Bizottságnak elfogadásra.

Dokumentumok

linkek

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem