Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Az Európai Felügyeleti Hatóságok közös levele az Európai Bizottságnak az NFRD-ról folytatott konzultációval kapcsolatosan

nyomtatás

2020. június 11.

Tisztelt Dombrovskis Aalelnök Úr!

Az Európai Felügyeleti Hatóságok (ESAs) üdvözlik az Európai Bizottságnak a nem pénzügyi jelentéstételi irányelv (NFRD) felülvizsgálatáról szóló konzultációját. A Bizottság konzultációs dokumentuma az NFRD jövőjének számos fontos aspektusával foglalkozik, és minden egyes ESA választ adott a konzultációra, hogy támogassa a Bizottságot a felülvizsgált irányelvre vonatkozó jogalkotási javaslat kidolgozásában.

Ebben a levélben szeretnénk kiemelni bizonyos témákat, amelyek véleményünk szerint különösen fontosak Európa jövőbeli nem pénzügyi beszámolási rendszere szempontjából.

Először is, ami a leglényegesebb, egyetértünk abban, hogy felül kell vizsgálni az NFRD-t, mivel a nem pénzügyi kérdésekre vonatkozó releváns, megbízható és összehasonlítható vállalati közzététel iránti igény jóval túlmutat a jelenlegi jogszabályi követelményeken. Úgy véljük, hogy egy ilyen felülvizsgálat központi eleme az lenne, hogy magasabb szintű szabványosítást vezessünk be azon közzétételi követelmények tekintetében, amelyeket a vállalatoknak alkalmazniuk kell a nem pénzügyi információk vonatkozásában. Rövid távon európai szabványosításra van szükség, amelynek azonban összeegyeztethetőnek kell lennie azzal a céllal, hogy középtávon megvalósuljon a nemzetközi szabványosítás is.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a részletes közzétételi standardokat belefoglaljuk a szabályozás- vagy végrehajtás-technikai standardokba, annak érdekében, hogy ezek kötelező, és ne önkéntes elvárások legyenek. Jelenleg a kötelező jelentéstételi követelmények hiánya, valamint ebből eredően a különböző nemzeti, regionális és globális közzétételi keretek alkalmazása csökkenti a vállalatok közzétételei közötti összehasonlíthatóságot, és akadályozza az ilyen közzétételekkel kapcsolatos megbízhatóságot. A kötelező közzétételi szabványok bevezetése lenne a legjobb módja annak, hogy elősegítsük a relevánsabb, megbízhatóbb és összehasonlíthatóbb közzététel irányába történő elmozdulást.

Az erős, több érdekelt felet tömörítő konzultációs folyamatokon alapuló, kellően független, de inkluzív kormányzás biztosítása érdekében azt javasoljuk, hogy a szabályozás- és végrehajtás-technikai standardok kidolgozását egy közjogi szervnél kellene elhelyezni. Ebben az összefüggésben az ESA-k vezető szerepet játszhatnának a szükséges szabványosítási munkában, miután mindegyikük megerősített jogalkotási felhatalmazást kapott az ESG témákban a közelmúltbeli ESA felülvizsgálatban. Az ESA-kat már megbízták azzal, hogy szabályozási és végrehajtási technikai standardokat dolgozzanak ki a fenntarthatósággal kapcsolatos témák saját hatáskörükbe tartozó közzétételére vonatkozóan, és ezáltal biztosítsák a szükséges összhangot a fenntartható finanszírozás területén a különböző közzétételi standardok között. Ezenkívül, az ESA-k hozzájárulnának a közzétételi standardok következetes alkalmazásához, köszönhetően annak, hogy iránymutatásokat, véleményeket és Q&A-ket bocsáthatnak ki.

Ezenkívül, az Európai Felügyeleti Hatóságok nyilvános konzultációk, az érdekelt felekkel folytatott rendszeres kapcsolattartás és ad hoc tájékoztatás, valamint a fenntartható finanszírozás nemzetközi platformjával és más hatóságokkal – például az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével – folytatott együttműködés révén megfelelő folyamatokat alakítanának ki.

A szabványosítást követően, az NFRD felülvizsgálatának másik központi eleme az azt alkalmazó vállalatok köre. Javaslatunk szerint most lenne az idő megfelelő arra, hogy kiterjesszék a hatályt a vállalatok nagyobb csoportjára a nem pénzügyi ügyek átláthatóságának növelése érdekében, ezáltal szélesebb körű tájékoztatást nyújtva a pénzügyi piaci szereplőknek is, segítve ezeket a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelet szerinti közzétételi kötelezettségeik teljesítésében. A bővítést azonban arányosan kell végrehajtani a kisebb vállalkozásokra nehezedő indokolatlan adminisztratív terhek elkerülése érdekében, figyelembe kell venni a kkv-k egyszerűsített közzétételi szabványának szükségességét.

Végezetül, szorosan kapcsolódva a fenti megjegyzésekhez, szeretnénk kiemelni annak fontosságát, hogy biztosítsuk az NFRD összhangját más jogszabályokkal a fenntartható finanszírozás területén, nevezetesen a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelettel, a taxonómiai rendelettel és a hitelintézetekre vonatkozó, például a CRR alapján előre látható prudenciális közzétételi követelményekkel. Ez mind az NFRD felülvizsgálatakor, mind a vonatkozó 2. szintű közzétételi standardok kidolgozásakor releváns.

Továbbra is rendelkezésre állunk e levél tartalmának megvitatására és az Európai Bizottság e fontos jogalkotási ügyekkel kapcsolatos munkájának támogatására.

Üdvözlettel

José Manuel Campa
Elnök, EBA

Gabriel Bernardino
Elnök, EIOPA

Steven Maijoor
Elnök, ESMA


Kapcsolódó dokumentumok

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem