1. Ismerem a végső szolgáltatót és tudom, hogy megfelelő engedéllyel rendelkezik?

Arról, hogy egy adott társaság milyen tevékenységek végzésére rendelkezik MNB engedéllyel az alábbi linken tájékozódhat:

https://intezmenykereso.mnb.hu

2. Ismerem-e a választott befektetési terméket, illetve tisztában vagyok-e a befektetéssel vállalt kockázat mértékével?

A kockázatos befektetésekről bővebben az alábbi linkeken olvashat:

http://www.mnb.hu/felugyelet/piacfelugyelet/befektetoi-figyelmeztetesek/termekekkel-kapcsolatos-tajekozodas/az-mnb-altal-nem-felugyelt-befektetesek
http://www.mnb.hu/felugyelet/piacfelugyelet/befektetoi-figyelmeztetesek/termekekkel-kapcsolatos-tajekozodas/kockazatos-befektetesek

3. A befektetési termék megfelel a befektetési céljaimnak, így különösen az időtávnak és a kockázatvállalási hajlandóságomnak?

A befektetési döntések meghozatalát megelőzően feltétlenül érdemes meghatározni a befektetés célját. E cél egyértelműen egyénfüggő, a befektető aktuális élethelyzetétől, jövendőbeli kilátásaitól, és nem utolsósorban a piaci körülményektől függ. Ez alapján érdemes legalább nagyjából körvonalazni azt az időtávot, ameddig a pénzét nélkülözni tudja. Tisztában kell lenni azzal az alapvetéssel, hogy magasabb hozam jellemzően csak magasabb kockázatvállalás mellett érhető el.

További információkat az MNB fogyasztóvédelmi oldalán, a Pénzügyi Navigátor honlapon olvashat:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas#befektetes-elott

Annyi pénzt kockáztatok, amennyi még nem veszélyezteti a napi megélhetésemet?

A befektetési döntés meghozatalakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a legmagasabb kockázatú termékek a tőkeáttétel okán szélsőséges esetben akár a befizetett tőke teljes egészén felüli veszteséget is okozhatnak.

További információkat az MNB fogyasztóvédelmi oldalán, a Pénzügyi Navigátor honlapon olvashat:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas#befektetes-elott

4. Ismerem a költségeket, díjakat és kockázatokat?

A befektetést megelőzően érdemes tisztában lenni a befektetés költségvonzatával. Az erről szóló hirdetmények, tájékoztatók jellemzően megtalálhatók az érintett felügyelt intézmények irodáiban és honlapjain is. Amennyiben több felügyelt intézmény kínál hasonló szolgáltatást, érdemes azok költségtételeit is összehasonlítani, melyhez az MNB honlapján befektetési kategóriánként összehasonlító elemzéseket is lehet találni:

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

A befektetéseket többféle kockázatok övezik. A konkrét befektetési termékek kockázatait az érintett befektetési szolgáltató köteles feltárni Ön előtt még döntése meghozatalát megelőzően. A termékek kockázatairól előzetesen a kibocsátó és jellemzően a forgalmazók honlapjain keresztül is elérhető kibocsátási tájékoztatóból tájékozódhat. E ponton is szükséges felhívni a figyelmet annak kockázatára, mely szerint az értékesítési csatorna közvetítő/forgalmazó társaságai is a megfelelő engedélyek birtokában gyakorolják-e tevékenységüket. A kockázatok minél teljesebb megismerése érdekében célszerű lehet szakértő, tanácsadó igénybevétele.

5. Ismerem a szolgáltatóm tájékoztatási kötelezettségét és felelősségét?

A befektetési szolgáltatók a szerződésben foglalt ügylettel, a pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalókról, az ügylet kockázatairól kötelesek előzetesen tájékoztatást nyújtani ügyfeleik részére.

További információkat a Pénzügyi Navigátor honlapon olvashat:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas#befektetesi-szolgaltatok-es-szolgaltatasok

6. Panasz esetén magyar hatóságok vagy intézmények eljárnak-e az ügyemben?

Ezen kérdésre a Pénzügyi Navigátor honlap Befektetésvédelem című cikkéből (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas#befektetesvedelem), illetve az egyes intézmények honlapjain kapja meg a választ (pl.PBTOBABEVA)

7. Aláírás előtt áttanulmányoztam a dokumentumokat, azokat értem és értelmeztem?

A tájékoztatót és a szerződéses dokumentumokat – csakúgy, mint az élet minden más területén – felelősen el kell olvasni. A szerződéses dokumentáció fontos bizonyíték lehet egy esetleges jogorvoslati fórum előtt. Amennyiben a szerződések valamely része nem világos, értelmezését érdemes kérni még az aláírást megelőzően.

8. Tisztában vagyok azzal, hogy a múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre?

A múltbéli hozamok az elmúlt időszak piaci környezetében keletkeztek. A piaci környezet változása, de akár egyéb körülmények is akár jelentős mértékben befolyásolhatják a befektetés jövőbeli hozamát.

AMENNYIBEN A FENTI KÉRDÉSEK BÁRMELYIKÉRE NEMMEL VÁLASZOLT, JAVASOLJUK, MINDENKÉPPEN FORDULJON SZAKÉRTŐHÖZ, TANÁCSADÓHOZ!

Az MNB által működtetett, piaci szereplőktől független Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat munkatársai díjmentesen állnak rendelkezésre országszerte. Az Önhöz legközelebbi iroda elérhetőségeit megtalálja a Pénzügyi Navigátor honlap Tanácsadó irodák menüpontja alatt: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak.