lásd a 11/2020 MNB ajánlást2003

2/2003. számú ajánlás a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól (hatályon kívül - 2015.09.22.)

2002

2/2002. számú ajánlás a magánnyugdíjpénztárak által nyilvánosságra hozandó adatok köréről 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

1/2002. számú ajánlás az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak által nyilvánosságra hozandó adatok köréről (újra kiadva: 2012.VI.14.) 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

2001

15/2001. számú ajánlás a fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásáról 2016. december 1-jével hatályát veszti, lásd a 10/2016. MNB ajánlást

14/2001. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek ügyfélszolgálati tevékenységéről (hatályon kívül, lásd a 11/2012. számú ajánlást)

10/2001. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek működésének biztonsági feltételeiről 2021. április 1 napjával hatályát veszti (lásd a 11/2020 MNB ajánlást)

9/2001. számú ajánlás az önkéntes nyugdíj-, egészség-, önsegélyező pénztárak és a magánnyugdíjpénztárak kockázatkezeléséről (átdolgozás alatt) 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

8/2001. számú ajánlás a hitelkockázat kezeléséről 2017. január 1. napjától lásd a 9/2016. (X.3.) MNB ajánlást

6/2001. számú ajánlás a viszontbiztosítás kezeléséről (hatályon kívül: ld. a 4/2012. számú ajánlást)

5/ 2001. számú ajánlás a biztosítók általános szerződési feltételeinek kidolgozásáról és alkalmazásáról (hatályon kívül helyezve: 2016. február 23.)

4/2001. számú ajánlás az önkéntes nyugdíjpénztáraknál lévő be nem azonosított, függő tételek, munkáltatói folyószámla pénztári rendezéséről, valamint ezzel összefüggésben a munkáltató és a pénztártag megkeresésének minimális formai és tartalmi elemeiről (újra kiadva: 2012.VI.14. - hatályon kívül, 2015. október 16.)

3/2001. számú ajánlás a magánnyugdíjpénztáraknál lévő be nem azonosított, függő tételek pénztári rendezéséről, a foglalkoztatói folyószámlák rendezéséről, valamint ezzel összefüggésben az APEH, a foglalkoztató és a pénztártag megkeresésének minimális formai és tartalmi elemeiről 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

2/2001. számú ajánlás az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén követendő eljárások minimális formai és tartalmi elemeire vonatkozóan 2018. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

1/2001. számú ajánlás a magánnyugdíjpénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén követendő eljárások minimális formai és tartalmi elemeire vonatkozóan  2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

2000

10/2000. számú ajánlás az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire vonat (újra kiadva: 2012.VI.14.) 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

9/2000. számú ajánlás a magánnyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire vonatkozóan 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

5/2000. számú ajánlás a biztosítóintézetek üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről (hatályon kívül: ld. a 3/2012. számú ajánlást)

4/2000. számú ajánlás a biztosítók befektetési szabályoktól való eltéréshez benyújtandó kérelem minimális követelményeiről (hatályon kívül: ld. a 2/2012. számú ajánlást)

3/2000. számú ajánlás a befektetési szolgáltatók kockázatkezelési rendszereiről (hatályon kívül 2013. március 14-től)

2/2000. számú ajánlás a hitelintézetek eszköz-forrás gazdálkodásáról és a piaci kockázatok kezeléséről 2022. szeptember 6. napjával hatályon kívül helyezve

1/2000. számú ajánlás a pénzügyi szervezetek belső ellenőrzési rendszereiről (hatályon kívül 2006. december 14. napjával)