Megjelent az Európai Bizottság 2018/1627 végrehajtási rendelete (2018. október 9.) az intézmények CRR szerinti felügyeleti adatszolgáltatásáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról, mely a 2018. december 1-től hatályos COREP módosítások mellett a FINREP, LE, LR, AE és ALMM modulokat érintő kisebb módosításokat is tartalmaz:

A rendelet megtekinthető az EU Hivatalos Lapjában:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.281.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2018:281:FULL

Az EBA honlapján angol és magyar nyelven, xls és word formátumban az alábbi linken érhető el:

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.8