Az EBA egy új egységes adatszolgáltatást dolgozott ki a koronavírus (COVID-19) járvány összefüggésében a COVID-19 válság kezelésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos felügyeleti adatszolgáltatási többletigények kezelésére, amelyet iránymutatások (GL) formájában tett közzé és vezet be a moratóriummal érintett hitelekről, a minőségükről, az átstrukturált hitelekről és az állami garanciákról (EBA/GL/2020/07).

A GL 1. és 2. melléklete szerinti adatszolgáltatást az MNB határozattal előírt adatszolgáltatásként implementálja.

Az adatszolgáltatást az egyedi határozatokban foglaltaknak megfelelően egyedi és konszolidált szinten, havi vagy negyedéves gyakorisággal kell megküldeni.

Az adatszolgáltatásra kötelezett hitelintézetek és az előírt táblák listája itt tekinthető meg.

A havi adatszolgáltatást

  • első alkalommal 2020 május 31-re vonatkozóan 2020. július 15. napjáig,
  • azt követően havonta, a tárgyhónap utolsó napjára vonatkozóan a tárgyhónapot követő hónap 15. munkanapjáig,
  • utolsó alkalommal 2021. szeptember 30-ra vonatkozóan 2021. október hónap 15. munkanapjáig

kell teljesíteni.

Amennyiben az EBA honlapján a következő hivatkozás alatt https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.10 a szükséges technikai információk – az adatmodell és az XBRL taxonómia 2.10 verziója  – 2020. június 30. napjáig nem kerülnek kihirdetésre, úgy az első alkalommal teljesítendő adatszolgáltatás fentebb 2020. július 15. napjáig előírt teljesítési határideje a 2020. június 30. napja és a taxonómia tényleges megjelenése közötti időszak munkanapjainak számával meghosszabbodik.

Frissítés: Az EBA július 10-én publikálta honlapján az adatmodell és az XBRL taxonómia 2.10 verzióját, így a májusra vonatkozó havi jelentés beküldési határideje július 15-ről július 27-re módosul. Emellett tekintettel arra, hogy a taxonómia a vártnál később jelent meg, az MNB nem szankcionálja a júniusi vonatkozási idejű havi jelentések 1 hetet meg nem haladó késéssel (július 28-ig) történő benyújtását.

A negyedéves adatszolgáltatást  

  • első alkalommal 2020. június 30-ra vonatkozóan 2020. augusztus 11. napjáig,
  • ezt követően negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napjára vonatkozóan legkésőbb 2020. november 11. napjáig, 2021. február 11. napjáig, 2021. május 12. napjáig, 2021. augusztus 11. napjáig,
  • utolsó alkalommal 2021. szeptember 30-ra vonatkozóan 2021. november 11. napjáig

kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatást elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az MNB hitelesített adatok fogadására szolgáló, „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű (ERA) rendszerén belül működő Statisztikai és felügyeleti integrált befogadó rendszeren (STEFI) keresztül kell megküldeni az MNB részére.

A táblák és a kitöltési előírások nem hivatalos magyar fordítása itt megtekinthető: