2009

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 1/2009. (II.10.) számú ajánlása az internet-biztonsági kockázatokról (Hatályon kívül, lásd a 7/2011 számú módszertani útmutatót)

2008

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2008. (XII. 4.) számú ajánlása a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről - 2020. február 5. napjával hatályon kívül helyezve

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 3/2008. (XI.20.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - 2018. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 2/2008. (VIII. 14.) számú ajánlása a bennfentes információról és a bennfentes információ jogos érdekből való késleltetéséről, valamint a bennfentes nyilvántartás vezetésének szabályairól az Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága ajánlásának alapján 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 1/2008. (VII. 3.) számú ajánlása a külső hitelminősítő szervezetek és minősítéseik elismeréséről
Hatályon kívül, ld. a 4/2011.számú ajánlást

2007

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2007. (X.31.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek vezetőinek és tulajdonosainak alkalmassági és megbízhatósági értékeléséről - Hatályon kívül, ld: Tájékoztató a pénzügyi szervezetek vezetőire és a minősített befolyással rendelkező tulajdonosaira előírt szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság, illetve a jó üzleti hírnév jogszabályi követelményének alkalmazásáról 

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2007. (VII. 19.) számú ajánlása a vagyonkezelők pályáztatási eljárásáról  2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 2/2007. (III.8.) számú ajánlása a letétkezelési tevékenységről (hatályon kívül: ld. a 7/2013. számú ajánlást)

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 1/2007. (II.8.) számú ajánlása az ingatlanalap-kezelési tevékenység megfelelő végzéséhez (hatályon kívül: ld. 11/2013. számú ajánlást)

2006

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 11/2006. (XII.14.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről - Hatályon kívül: ld. a 6/2013. (III. 11.) számú ajánlást

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 9/2006. (XI.7.) számú ajánlása a lakossági hitelezés előzetes ügyfél-tájékoztatási és fogyasztóvédelmi elveiről 2016. december 1-jével hatályát veszti, lásd 10/2016. MNB ajánlás

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 8/2006. (X.12.) számú ajánlása a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) alapján érvényesített kárigények kárrendezésének – és ahhoz kapcsolódóan a kgfb állománykezelésének – feltételeiről (hatályon kívül helyezve, 2015. 11. 05.)

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 7/2006. (IX. 28.) számú ajánlása a hitelkockázat-kezelés hatékonyságának növeléséről 2017. január 1. napjától lásd a 9/2016. (X.3.) MNB ajánlást

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 6/2006. (VIII.3.) számú ajánlása a többlethozam-visszajuttatás szabályairól (hatályon kívül: ld. az 5/2012. számú ajánlást)

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 5/2006. (VII. 6.) számú ajánlása a bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra utaló ügyletek bejelentéséről 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2006. (V.25.) számú ajánlása a befektetés-kezelési tevékenységet végzők által elért teljesítmények bemutatásáról, az azokhoz kapcsolódó közzétételekkel kapcsolatos elvárásokról (hatályon kívül: ld. a 10/2013. számú ajánlást)

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 3/2006. (III.1) számú ajánlása a hozamok, referencia-hozamok számításáról (hatályon kívül: ld. a 10/2013. számú ajánlást)

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 2/2006. (II.2.) számú ajánlása a befektetés-kezelési (vagyonkezelési) tevékenységet végzők befektetési döntéshozatalával, üzletkötéseikkel kapcsolatos elvárásokról, valamint a felmerülő kockázatok kezeléséről (hatályon kívül: ld. a 9/2012. számú ajánlást)

A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 1/2006. (I. 27.) számú ajánlása a befektetés-kezelési (vagyonkezelési) tevékenységet igénybevevő ügyfelek tájékoztatása során alkalmazandó elvekről  2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve

2005

A Felügyeleti Tanács 1/2005. számú ajánlása a pénztári befektetési teljesítmények nyilvánosságra hozatala során alkalmazandó elvekről (hatályon kívül)

2004

A Felügyeleti Tanács 1/2004. számú ajánlása a magánnyugdíjpénztári tagság létesítésével kapcsolatban, a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napját követően alkalmazandó eljárásról (hatályon kívül)