A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2011. (VII. 20.) számú ajánlása a felülvizsgált nagykockázat-vállalási szabályozás értelmezéséről - hatályonkívül helyezve: 2019. július 1. lásd 28/2018. MNB ajánlást A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2011. (IV.29.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára az általános fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról 2016. december 1-jével hatályát veszti, lásd 10/2016. MNB ajánlás A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2011. (VIII. 04.) számú ajánlása a javadalmazási politika alkalmazásáról hatályon kívül helyezve 2017. július 1. napjától, lásd 3/2017. MNB ajánlást A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2010. (I.19.) számú ajánlása a javadalmazási politika alkalmazásáról hatályon kívül helyezve 2017. július 1. napjától lásd: 3/2017. MNB ajánlást A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 4/2011. (XII. 9.) számú ajánlása a külső hitelminősítő szervezetek és minősítéseik elismeréséről (hatályon kívül - 2015.09.22.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók befektetési szabályoktól való eltéréshez benyújtandó kérelem minimális követelményeiről - 2018. január 1. napjával hatályon kívül helyezve A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2012. (IV.17.) számú ajánlása a mögöttes kitettségeknek a nagykockázat-vállalási szabályok értelmezése keretében történő kezeléséről - hatályon kívül helyezve 2019. július 1. lásd 28/2018. MNB ajánlást A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 5/2012 (IV.13.) számú ajánlása a többlethozam visszajuttatás szabályairól (hatályon kívül helyezve, 2015. 11. 05.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 4/2012. (IV.13.) számú ajánlása a viszontbiztosítás kezeléséről 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók intézetek üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről (hatályon kívül helyezve: 2016. február 23.) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2012. (I. 6.) számú ajánlása a kereskedési tevékenység során felmerülő működési kockázatok kezeléséről 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 7/2012. (V.31.) számú ajánlása a kiemelt befektetői információs tájékoztató elkészítésének és alkalmazásának főbb alapelveiről a befektetési alapok és a befektetési alapok alapkezelőinek számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2012. (VII. 11.) számú ajánlása a hitelintézetek által függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásról hatályon kívül helyezve (lásd: 24/2018. (VII.5.) MNB ajánlás) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 9/2012. (VIII. 9.) számú felülvizsgált ajánlása a befektetés-kezelési (vagyonkezelési) tevékenységet végzők befektetési döntéshozatalával, üzletkötéseikkel kapcsolatos elvárásokról, valamint a felmerülő kockázatok kezeléséről 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2012. (X. 5.) számú ajánlása a pénzpiaci alapokról - 2020. február 5. napjával hatályon kívül helyezve A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 11/2012. (XI. 8.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 12/2012. (XI. 16.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról, Hatályon kívül helyezve, lásd: 4/2017. ajánlás A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 13/2012. (XII. 4.) számú ajánlása a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2013. (I. 15.) számú ajánlása a kereskedési platformok és a befektetési vállalkozások által az automatizált kereskedési környezetben alkalmazandó rendszerekről és kontrollokról - 2018. január 1. napjával hatályon kívül helyezve A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása a követeléskezelők számára a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről (hatályon kívül helyezve: 2019. május 1. - lásd 2/2019. sz. ajánlást) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2013. (II. 7.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása során a megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása prudens teljesítéséhez - 2018. január 1. napjával hatályon kívül helyezve A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2013. (II. 7.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása során a szerződéskötést megelőző tájékozódási kötelezettség prudens teljesítéséhez - hatályon kívül helyezve: 2019.05.15. lásd: 10/2019. sz. ajánlást A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 5/2013. (III. 4.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatási tevékenységet nyújtó intézményeknek az ügyfél számára hátrányt okozó érdek-összeütközések megelőzéséről 2017. január 1. napjával hatályon kívül helyezve A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2013. (VIII. 7.) számú ajánlása az indexkövető átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások, valamint az ilyen vállalkozás formájában működő tőzsdén kereskedett alapok működésének követelményeiről hatályon kívül helyezve: 2021. október 1-jével, lásd 13/2021. MNB ajánlást A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 13/2013. (VIII. 7.) számú ajánlása az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások, illetve ezek alapkezelői teljes kitettségének és partnerkockázatának mérésére és kiszámítására vonatkozóan hatályon kívül helyezve: 2021. október 1-jével, lásd 12/2021. MNB ajánlást